Hulp bij oplossen geschillen door AVG bij IT-beveiliging

28 mei 2018 | Door redactie

De komst van de AVG heeft in haar slipstream ook gevolgen voor IT-beveiliging. Door de strenge eisen kunnen eerder geschillen ontstaan. De SGOA heeft een ‘Privacy & Security Kamer’ opgericht, die gaat helpen bij het oplossen van conflicten en geschillen op het gebied van persoonsgegevens en IT-beveiliging.

Door de hoge boetes (tool) en de zwaardere verplichtingen die de nieuwe AVG met zich meebrengt, moeten organisaties de partijen met wie zij samenwerken kritischer beoordelen. Als een partij het niet zo nauw neemt met de regels, kan immers de gehele keten daar last van hebben. Het ligt dus voor de hand dat er eerder conflicten (e-learning) en geschillen zullen ontstaan. De Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) heeft daarom de zogenoemde Privacy & Security Kamer opgericht. Deze onafhankelijke Kamer behandelt bijvoorbeeld de volgende geschillen:

  • bij de uitvoering van verwerkerscontracten;
  • bij onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens;
  • bij meningsverschillen tussen een FG en zijn directie;
  • bij security-incidenten en datalekken;
  • bij security op het gebied van softwareontwikkeling;
  • bij penetratietesten, monitoring, privacy- en securitytools en ISO- en NEN-normen.

Opgericht voor ICT-geschillen

De SGOA is opgericht om geschillen op het gebied van ICT op te lossen of om tussen partijen te bemiddelen over onderwerpen als hardware (computers, chips en randapparatuur), software (programmatuur), consultancy, telecommunicatie en/of internet. De nieuw opgerichte Privacy & Security Kamer richt zich dus op een specifiek onderdeel, namelijk geschillen die voortvloeien uit de AVG.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
E-learning | VideoCollege 11 minuten