Mag een werkgever werknemers testen op drank-, drugs- of medicijngebruik?

26 juli 2019

Onze directie speelt met de gedachte om medewerkers periodiek te testen op het gebruik van drank, drugs en medicijnen. Mag dit zomaar?

Een werkgever kan verschillende redenen hebben om medewerkers te willen testen op het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen. Bijvoorbeeld omdat hij de veiligheid op de werkvloer wil waarborgen of ervoor wil zorgen dat de werkzaamheden op een goede manier worden uitgevoerd.

Wet

Bij het afnemen van deze tests maakt de werkgever echter inbreuk op de privacy van de medewerker. Aangezien het hier om gezondheidsgegevens gaat, gelden op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) strengere eisen dan bij andere persoonsgegevens. Het uitvoeren van alcohol-, drugs- of geneesmiddelentests mag daarom alleen als dit in de wet is opgenomen.

Bevoegd

Op dit moment is het alleen toegestaan voor bepaalde beroepen op basis van de Scheepvaartwet, de Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor en de Wet luchtvaart. In het ‘Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer’ staat precies welke tests zijn toegestaan voor welke beroepsgroepen en wie er bevoegd zijn om deze tests af te nemen, bijvoorbeeld een arts of verpleegkundige.

Uitzondering

Valt uw organisatie niet onder één van deze wetten, dan is het afnemen van alcohol-, drugs- en geneesmiddelentests niet toegestaan, zo verduidelijkt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Er zijn natuurlijk nog veel meer beroepen te bedenken waarbij de veiligheid in gevaar kan komen door medewerkers die onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen op de werkvloer verschijnen. De AP wijst er echter op dat het aan de wetgever is om deze beroepen dan als uitzondering in de wet op te nemen. En zolang dit niet gebeurt, mogen organisaties voor deze beroepen dus geen tests afnemen.