Wanneer krijgen we een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens?

22 juli 2019

Hoewel wij er alles aan doen om aan de AVG te voldoen, is onze grote angst natuurlijk een hoge boete. Hoe reëel is de kans op een boete van de AP?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal nooit zomaar boetes uitdelen. Daar gaat een heel proces aan vooraf. In de beleidsregels staat beschreven in welke gevallen de AP een onderzoek start. Dat is het geval bij overtredingen:

 • die ernstig zijn;
 • die structureel van aard zijn;
 • die veel mensen treffen;
 • waarbij de AP door de inzet van handhavingsinstrumenten effectief verschil kan maken;
 • die vallen binnen de (jaarlijkse) aandachtspunten die de AP bekend heeft gemaakt.

Maakt u onbedoeld een foutje, dan is het dus onwaarschijnlijk dat de AP meteen op de stoep staat. Zeker als u de fout direct herstelt zodra u er kennis van genomen heeft.

Zienswijze

Mocht er toch een onderzoek naar uw organisatie worden gestart, dan ziet de procedure er als volgt uit:

 1. onderzoek;
 2. voorlopige bevindingen;
 3. zienswijze;
 4. definitieve bevindingen;
 5. openbaarmaking;
 6. handhaving.

In fase 3 heeft u de kans om u te verweren en uw eigen visie op de zaak te geven. Ook kunt u de AP verzoeken om bepaalde zaken niet openbaar te maken in fase 5.