Doelgroepregister

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de zogeheten doelgroep banenafspraak vallen, die is vastgelegd in de Quotumwet. Werkgevers kunnen via dit register eenvoudig achterhalen of (potentiële) werknemers tot de doelgroep banenafspraak behoren. Deze cursus gaat uitgebreid in op de achtergrond van het doelgroepregister en hoe de werkgever er gebruik van kan maken. 

Beroepscompetenties

Kennis van de achtergrond, inhoud en gebruik van het doelgroepregister.

Resultaat

Aan het einde van de cursus weet u hoe en wanneer u het doelgroepregister van UWV kunt raadplegen. Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt