Inzicht in nieuwe norm arbomanagementsysteem

1 april 2016 | Door redactie

Er komt een vervanger aan voor de norm OHSAS 18001: de ISO 45001. Deze norm stelt eisen aan de arbomanagementsystemen die organisaties gebruiken om hun arbobeleid te organiseren. Wil de werkgever een arbomanagementsysteem invoeren of zo’n norm volgen, dan heeft de ondernemingsraad (OR) daarop instemmingsrecht.

In 2013 was al besloten dat het tijd is voor een revisie van OHSAS 18001. Dit is een langdurig project, maar nu is het normontwerp klaar. De norm helpt bij het creëren van een goed arbobeleid (tool) in de organisatie door middel van een arbomanagementsysteem. De norm is opgebouwd volgens de PDCA-cyclus: Plan-Do-Check-Act. Via die methode is het mogelijk om continu de kwaliteit van het arbobeleid te verbeteren. Daarbij is niet alleen een belangrijke rol weggelegd voor de betrokkenheid van de leidinggevenden, maar ook voor de betrokkenheid van de werknemers zelf.

Arbomanagementsysteem is niet verplicht

Vooral de grotere organisaties kiezen er vaak voor om gebruik te maken van een arbomanagementsysteem. Het arbomanagementsysteem helpt om op een georganiseerde manier de doelen op arbogebied te realiseren. Zo’n systeem is niet verplicht gesteld in de Arbowet, maar daarin kan de werkgever wel de verplichtingen op basis van de Arbowet opnemen. Denk daarbij aan het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (tools).

Instemmingsrecht OR bij arbeidsomstandigheden

De OR heeft instemmingsrecht (tools) als de werkgever regelingen wil wijzigen op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Dat geldt dus ook als hij een arbomanagementsysteem wil invoeren, of als er wijzigingen in het huidige systeem op stapel staan.
U kunt het normontwerp (tegen betaling van € 49) bekijken op de website van het NEN.