Is uw organisatie klaar voor het warme weer?

29 mei 2018 | Door redactie

De zomer is formeel nog niet eens begonnen en de temperaturen lopen nu al op tot boven de 30 graden. Dat betekent dat uw organisatie in actie moet komen om te zorgen dat werknemers letterlijk het hoofd koel houden. Wat zijn de mogelijkheden?

Warm en zonnig weer brengt diverse (gezondheids)risico’s met zich mee. Werknemers kunnen zich bijvoorbeeld minder goed concentreren, wat kan leiden tot productiviteitsverlies en mogelijk minder veilige werksituaties. Personeel dat in de buitenlucht werkt, loopt bovendien een grotere kans op overmatige blootstelling aan UV-straling. Ook de luchtkwaliteit is vaak slechter. Kans op smog door ozon neemt toe en dus het risico op luchtwegklachten.

Werk stilleggen bij onverantwoorde omstandigheden

De werkgever is op basis van de Arbowet verplicht om effectieve maatregelen te nemen tegen hitte. Er is niet vastgelegd onder welke temperatuur werknemers behoren te werken (tool), maar de arbeidsomstandigheden mogen in ieder geval niet tot schade bij werknemers leiden. Uw organisatie moet het werk stilleggen als werken niet langer verantwoord is. Wanneer dit het geval is, verschilt per type werk en werkplek, maar ook per type werknemer. Vakbond FNV heeft hiervoor de Hittestress Calculator. De werkgever kan eventueel met de ondernemingsraad afspraken maken.

Schakel apparatuur en verlichting uit

Organisaties kunnen onder meer de volgende maatregelen nemen om de werkomstandigheden bij warm weer te verbeteren:

  • de werkruimte verkoelen met behulp van ventilatoren, zonwering en een goede airco;
  • onnodige apparatuur en verlichting uitschakelen en ramen verduisteren waar zonlicht op valt;
  • werknemers adviseren om voldoende te blijven drinken en zo nodig extra pauzes te nemen;
  • tijdelijk minder strikt omgaan met kledingvoorschriften;
  • een tropenrooster instellen, waarbij werknemers eerder mogen beginnen en stoppen;
  • buitenwerkers UV-beschermende kleding verstrekken, en uiteraard zonnebrandcrème.

Aanbevelingen in Nationaal Hitteplan

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor aanhoudend warm weer het Nationaal Hitteplan. Dat geeft aanbevelingen voor kwetsbare groepen om gezondheidsklachten tijdens warm weer te voorkomen. Werkgevers moeten dan de arbeidsomstandigheden aanpassen. Kwetsbare groepen werknemers zijn onder meer werknemers met een chronische ziekte en zwangere werkneemsters.

Extra zwaar voor deelnemers aan de ramadan

Voor moslims die deelnemen aan de ramadan (tools) zijn deze temperaturen extra zwaar. Zij eten en drinken overdag niet en lopen daardoor een extra groot  risico op vermoeidheid, concentratieverlies, stemmingswisselingen en uitdroging. Het kan voor de werkgever verstandig zijn om vastende werknemers tijdelijk minder zware werkzaamheden te laten verrichten of flexibele arbeidstijden en pauzes te bieden.