Beeldschermwerk niet geheel zonder gevaar

28 april 2016 | Door redactie

Het is vandaag de Internationale Dag van Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Werkgevers moeten niet vergeten om ook aan de veiligheid van beeldschermwerkers te denken. Niet alleen kunnen werknemers gezondheidsklachten overhouden aan langdurig zitten achter een desktopcomputer, ook bij het werken op een tablet of smartphone moeten ze met beleid aan de slag gaan.

Werknemers denken er misschien niet vaak aan, maar hele dagen achter een beeldscherm verscholen zitten, kan gevaarlijk voor hun gezondheid zijn. Dat is iets om op de Internationale Dag van Veiligheid en Gezondheid op het Werk toch even bij stil te staan. Volgens de Arbowet moet de werkgever beeldschermwerkers de gelegenheid geven om elke twee uur te pauzeren of werk te doen waarvoor geen beeldscherm nodig is. Werken op de tablet of smartphone geldt overigens ook als beeldschermwerk. Daarnaast zijn er verschillende voorschriften voor het inrichten van de werkplek zodat de kans op gezondheidsklachten geminimaliseerd wordt.

Oogonderzoek is verplicht voor werkgever

Maar wat als het al te laat is en een werknemer al gezondheidsklachten heeft? Zaak is dan om zo snel mogelijk in te grijpen. Een werknemer mag de werkgever bij de eerste tekenen van oogklachten verzoeken om een onderzoek. De werkgever is verplicht om hem de gelegenheid te bieden een oogonderzoek te ondergaan. Zijn de klachten niet oog-gerelateerd, dan kan de werknemer een werkplekonderzoek aanvragen via de bedrijfsarts.