Gewijzigde Arbowet uitgesteld tot 1 juli 2017

24 oktober 2016 | Door redactie

De ingangsdatum van de gewijzigde Arbowet is uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 juli 2017. De vernieuwde Arbowet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

De ingangsdatum van de vernieuwde Arbowet is uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 juli 2017. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. Het is de tweede keer dat de ingang van de vernieuwde Arbowet is uitgesteld; deze stond aanvankelijk gepland voor 1 juli 2016. Het voorstel voor de wetswijziging is pas in september 2016 door de Tweede Kamer behandeld en ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Of 1 juli 2017 ook daadwerkelijk de nieuwe ingangsdatum wordt van de gewijzigde Arbowet, hangt uiteraard af van de Eerste Kamer. 

Grotere rol bedrijfsarts bij preventie

Onlangs is de gewijzigde Arbowet door de Tweede Kamer behandeld en akkoord bevonden. Na stemming door de Tweede Kamer is één belangrijke aanpassing doorgevoerd: de bedrijfsarts krijgt nog nadrukkelijker een rol bij het adviseren over preventie. Organisaties moeten de bedrijfsarts eerder inschakelen en niet pas als er al sprake is van ziekteverzuim. De bedrijfsarts moet samen met de werkgever het arbeidsomstandighedenbeleid vormgeven.

Abonnees op het vakblad Arbo Rendement kunnen in het oktobernummer, dat op 25 oktober 2016 op de mat valt, meer lezen over de vernieuwde Arbowet.