Nieuwe regels bijtelling uitgesteld tot 2022

Heeft een werknemer meer dan één auto van de zaak gelijktijdig ter beschikking? Dan gaan er per 1 januari 2022 nieuwe bijtellingsregels gelden. De nieuwe regels hadden al begin dit jaar moeten ingaan, maar door diverse praktijkvragen heeft de Belastingdienst de wijziging uitgesteld.

5 mei 2021 | Door redactie

Als een werknemer een auto van de zaak rijdt, moet de werkgever voor het privégebruik rekening houden met een bijtelling bij het loon. De bijtelling kan achterwege blijven als de werknemer in een kalenderjaar maximaal 500 kilometer privé rijdt. Als een werknemer meer dan één zakelijke auto gelijktijdig ter beschikking heeft, moet de werkgever in principe de bijtelling toepassen voor elke auto waarmee de werknemer binnen één jaar meer dan 500 privékilometers rijdt. Hoeft hij niet voor alle auto’s bij te tellen, dan neemt hij in 2021 de auto(’s) met de hoogste cataloguswaarde. Aanvankelijk zou de werkgever vanaf 2021 rekening moeten gaan houden met de auto(‘s) met de hoogste bijtelling, maar deze wijziging heeft de Belastingdienst uitgesteld tot 2022.

Aantal rijbewijzen van belang bij de bijtelling

Bij meer dan 500 privékilometers in meerdere auto’s, moet de werkgever bij de bijtelling ook rekening houden met het aantal rijbewijzen in het gezin. In principe telt hij voor evenveel auto’s bij als er rijbewijzen zijn. Zijn er in het gezin van de werknemer twee mensen met een rijbewijs, dan telt de werkgever bij voor de twee auto’s met de hoogste cataloguswaarde. Is de werknemer alleenstaand of heeft in zijn gezin maar één persoon een rijbewijs, dan houdt de werkgever alleen rekening met de auto met de hoogste cataloguswaarde. Door de nieuwe regels die op 1 januari 2022 in werking treden telt hij hier dus niet meer bij voor de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde, maar met de hoogste bijtelling.