Kinderopvangtoeslag gaat in 2017 verder omhoog

20 september 2016 | Door redactie

Het kabinet investeert vanaf 2017 € 200 miljoen per jaar in de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang. Eén van de maatregelen betreft een verhoging van de kinderopvangtoeslag.

Het ministerie van SZW meldt in de Rijksbegroting voor 2017 dat het kabinet veel waarde hecht aan goede kinderopvang. Niet alleen omdat dit goed is voor de ontwikkeling van de kinderen, maar ook ter bevordering van de arbeidsparticipatie van ouders. Door gebruik te maken van kinderopvang, kunnen ouders immers meer werken. Om de kinderopvang aantrekkelijker te maken, gaat de kinderopvangtoeslag per 2017 weer omhoog. Ook in 2016 konden ouders al op een hogere kinderopvangtoeslag rekenen.

Percentages kinderopvangtoeslag stijgen

Vanaf 2017 bedraagt de toeslag voor ouders met één kind maximaal 94% (nu: 93%) van de kosten van de kinderopvang. Bij een tweede kind is dit percentage maximaal 95% (nu: 94%). De maximum uurprijzen die de Belastingdienst vergoedt, worden eenmalig verhoogd met 4,2%. Ook gaat de vaste voet – het minimale percentage van de tegemoetkoming – naar 33,3% (nu: 23,8%). Verder zal in 2017 de regel blijven bestaan dat ouders bij werkloosheid zes in plaats van drie maanden recht houden op de kinderopvangtoeslag.

Nieuw systeem in plaats van huidige kinderopvangtoeslag

Het kabinet kondigt verder aan per 2020 een nieuw systeem voor de financiering van de kinderopvang te willen invoeren. Hierbij bekostigt de overheid de kinderopvangorganisaties rechtstreeks en betalen ouders een eigen bijdrage afhankelijk van hun inkomen. Dit systeem zal de huidige kinderopvangtoeslag vervangen. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen, verschijnt waarschijnlijk nog deze kabinetsperiode.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.