Snel aan de slag met hulp aan werkende mantelzorgers

Eén op de vier werkende Nederlanders combineert een baan met het verlenen van intensieve mantelzorg. Dat is geen sinecure. Niet alleen is de emotionele belasting hoog, ook fysiek kan het zijn tol eisen. De bestaande verlofregelingen zijn niet toereikend genoeg voor de hoeveelheid tijd die werknemers ermee kwijt zijn. Een werkgever kan werknemers ondersteunen om een goede werk-privébalans te behouden en daarmee stress, oververmoeidheid en ziekteverzuim verminderen of voorkomen. Deze toolbox helpt u hierbij. Ook de rol van de ondernemingsraad (OR), arbodeskundige en leidinggevende zijn in deze toolbox toegelicht.

 • 1

  Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

  Snel aan de slag met hulp aan werkende mantelzorgers

  Voorkom overbelasting vanwege moeten werken én zorgen

  Werknemers die mantelzorg verlenen, moeten hun werkzaamheden combineren met de zorg voor een naaste. Dat kan voor een verstoorde werk-privébalans zorgen en het gevaar van overbelasting lligt dan op de loer. Gelukkig is het mogelijk om als werkgever ondersteuning te bieden aan werknemers die ook mantelzorger zijn. Deze toolbox maakt inzichtelijk wat u allemaal kunt doen om werknemers met een zorgtaak te helpen vitaal en gezond te blijven. Ook de rol van de ondernemingsraad (OR) komt in deze toolbox aan bod.

 • 2

  Regelingen voor mantelzorgers

  Welke verlofmogelijkheden zijn er voor mantelzorgers?

  Vraag & Antwoord Wet arbeid en zorg (WAZO) Publicatiedatum: 16-06-2023

  Sommige van onze werknemers zijn mantelzorgers, en hebben moeite om de zorg te combineren met hun werk. Het risico bestaat dat zij overbelast raken, en soms zelfs voor langere tijd uitvallen. Hoe kunnen we dat voorkomen?


  Meer cao’s bevatten afspraken over mantelzorg

  Nieuws Balans werk-privé Publicatiedatum: 25-08-2023

  In cao’s wordt steeds meer aandacht besteed aan mantelzorg. Daarbij zijn de afspraken vaak niet meer volledig vastgelegd, maar is er ruimte voor maatwerk. Zo kunnen werkgever en werknemer beter afspraken maken die aansluiten op de situatie van de werknemer.


  Wat is generatieverlof en waar is dat voor bedoeld?

  Vraag & Antwoord Verlofregelingen Publicatiedatum: 07-05-2024

  Wij kennen binnen onze organisatie seniorendagen toe aan onze oudere werknemers. Nu vinden een aantal jongere werknemers dat dit leeftijdsdiscriminatie is. Zij zien graag dat we de seniorenregeling verruilen voor generatieverlof. Wat is generatieverlof en waar is dat voor bedoeld?


  Verlof om te zorgen

  Infographic Verlofregelingen Publicatiedatum: 31-07-2023

  Een werknemer kan kortdurend en/of langdurend zorgverlof opnemen om naasten te verzorgen. In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is bepaald voor welke naasten het zorgverlof bedoeld is.


  Wat zijn de verschillen tussen kortdurend en langdurend zorgverlof?

  Vraag & Antwoord Zorgverlof Publicatiedatum: 11-08-2023

  Een deel van onze werknemers heeft kinderen, en anderen zijn soms mantelzorger. Hierdoor is er interesse in het zorgverlof. Wanneer hebben ze recht op kortdurend of langdurend zorgverlof? En wat zijn de verdere verschillen daartussen?


  Wanneer wordt kortdurend zorgverlof langdurend?

  Vraag & Antwoord Zorgverlof Publicatiedatum: 22-07-2023

  Een werknemer heeft kortdurend zorgverlof opgenomen om voor zijn moeder te zorgen. Vanaf wanneer wijzigt dit kortdurend zorgverlof in langdurend zorgverlof?


  Loon voor mantelzorgers tijdens langdurend zorgverlof

  Nieuws Zorgverlof Publicatiedatum: 24-08-2023

  Mantelzorgers doen regelmatig beroep op de regelingen voor kort- en langdurend zorgverlof uit de Wet arbeid en zorg (WAZO). Dit voelen ze dan wel flink in de portemonnee. Werkgevers kunnen hen erop attenderen dat zij mogelijk recht hebben op loon uit het PGB-budget van de persoon die ze verzorgen.


  Aandachtspunten bij het geven of opnemen van onbetaald verlof

  Verdiepingsartikel Verlofregelingen Publicatiedatum: 28-11-2023

  Een werknemer kan verschillende redenen hebben om onbetaald verlof op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een sabbatical, zorg voor de kinderen (ouderschapsverlof) of mantelzorg (langdurend zorgverlof). Zo’n verlofperiode kan gevolgen hebben voor een aantal arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk om u hiervan bewust te zijn en de werknemer op de consequenties te wijzen.


  SER wil voor organisaties een Wet maatschappelijk verlof

  Nieuws Verlofregelingen Publicatiedatum: 12-01-2024

  Het huidige verlofstelsel is te onoverzichtelijk en complex en daardoor minder effectief. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER adviseert het nieuwe kabinet de Wet arbeid en zorg (WAZO) te vervangen door een nieuwe Wet maatschappelijk verlof.


 • 3

  Rol van de leidinggevende bij mantelzorg

  Leidinggevende onderschat belasting door mantelzorg

  Nieuws Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 22-03-2022

  Leidinggevenden moeten vaker vragen of werknemers mantelzorgtaken verrichten. De extra belasting die dit met zich meebrengt, vergroot het risico dat werknemers uitvallen. Als de leidinggevende dit weet, kan hij de juiste maatregelen nemen om de werknemer te ondersteunen.


  Ontzorgen bij mantelzorg

  Verdiepingsartikel Wet arbeid en zorg (WAZO) Publicatiedatum: 01-05-2024

  Een op de vier werkende Nederlanders combineert een baan met het verlenen van intensieve mantelzorg. Dat is geen sinecure. Niet alleen is de emotionele belasting hoog, ook fysiek kan het zijn tol eisen. De bestaande verlofregelingen zijn niet toereikend voor de hoeveelheid tijd die werknemers ermee kwijt zijn. De werkgever speelt een sleutelrol in de preventie van verzuim bij deze werkende mantelzorgers. Met de juiste benadering kan uitval worden voorkomen.


  Werkende mantelzorgers hebben maatwerk nodig

  Nieuws Balans werk-privé Publicatiedatum: 25-07-2023

  Eén op de vier werknemers combineert mantelzorg met een baan en dit aantal blijft groeien. Het risico bestaat dat zij overbelast raken, en soms zelfs voor langere tijd uitvallen. Er zijn verlofregelingen die kunnen helpen, maar meestal is ook maatwerk nodig.


  Risico op verzuim door slechte werkprivébalans

  Nieuws Balans werk-privé Publicatiedatum: 02-04-2021

  Als werknemers op hun werk niet de ruimte en het begrip krijgen om problemen in de privésfeer op te lossen, zoeken ze naar andere mogelijkheden. Die hoeven niet per se gunstiger uit te pakken voor de werkgever. In de meeste gevallen melden ze zich namelijk ziek.


  Leidinggevende kan voorkomen dat mantelzorgers uitvallen

  Nieuws Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 12-01-2023

  Werknemers die mantelzorg verlenen, lopen meer risico om uit te vallen. Doordat zij hun baan combineren met soms intensieve zorg voor een zieke partner of ouder, ligt overbelasting op de loer. Leidinggevenden kunnen meer doen om deze werknemers te ontlasten en zo verzuim voorkomen.


  Overbelasting van werkende mantelzorger voorkomen

  Nieuws Balans werk-privé Publicatiedatum: 26-08-2022

  Nederland telt maar liefst zo’n vier miljoen mantelzorgers. Daarvan werkt ruim een derde meer dan 36 uur per week en zorgt daarnaast meer dan 8 uur per week. Deze belasting kan op termijn leiden tot overbelasting en uitval. Werkgevers kunnen dit voorkomen.


  Mantelzorgers in het zonnetje tijdens Dag van de Mantelzorg

  Nieuws Balans werk-privé Publicatiedatum: 08-11-2023

  De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg is een mooie aanleiding voor werkgevers om mantelzorgende werknemers eens in het zonnetje te zetten en aandacht te besteden aan een goede werk-privébalans.


  Loon voor mantelzorgers tijdens langdurend zorgverlof

  Nieuws Zorgverlof Publicatiedatum: 24-08-2023

  Mantelzorgers doen regelmatig beroep op de regelingen voor kort- en langdurend zorgverlof uit de Wet arbeid en zorg (WAZO). Dit voelen ze dan wel flink in de portemonnee. Werkgevers kunnen hen erop attenderen dat zij mogelijk recht hebben op loon uit het PGB-budget van de persoon die ze verzorgen.


 • 4

  Rol van de arboprofessional bij mantelzorg

  Herziening van de SER-richtlijn voor de werk-privébalans

  Verdiepingsartikel Balans werk-privé Publicatiedatum: 04-12-2023

  Werknemers kunnen moeite hebben om een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken en behouden. Daardoor lopen ze risico om overbelast te raken en te verzuimen. De Sociaal-Economische Raad heeft een nieuwe richtlijn werk-privébalans gepubliceerd. Door het nemen van maatregelen op verschillende niveaus hebben werkgevers meer mogelijkheden om te voorkomen dat werknemers uitvallen.


  Reglementbepalingen calamiteitenverlof

  Tool Verlofregelingen Publicatiedatum: 13-08-2019

  Leg praktische organisatieregels bij calamiteiten vast voor uw organisatie. Deze tool helpt u hierbij.


  Voorbeeld verlofregeling

  Tool Verlofregelingen Publicatiedatum: 06-06-2024

  Met deze voorbeeldregeling maakt u snel een verlofregeling voor uw personeelshandboek.


  Loondoorbetaling bij verlof

  Infographic Verlofregelingen Publicatiedatum: 11-06-2024

  Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.


 • 5

  Vragen over werk en mantelzorg

  Veelgestelde vragen over kortdurend en langdurend zorgverlof

  Verdiepingsartikel Zorgverlof Publicatiedatum: 03-09-2021

  Als een werknemer de zorg voor een naaste op zich neemt, is hij tijdelijk minder uren inzetbaar voor uw organisatie. Dat heeft een hoop praktische implicaties: weet u bijvoorbeeld of u het percentage dat u zijn loon doorbetaalt, moet aanpassen? En mag de werknemer voor al zijn zorgbehoevende naasten verlof opnemen? Het is belangrijk en handig als u het antwoord weet op deze en andere veelgestelde vragen over zorgverlof.


  Wanneer is sprake van noodzakelijke verzorging bij zorgverlof?

  Vraag & Antwoord Wet arbeid en zorg (WAZO) Publicatiedatum: 21-05-2021

  Een werknemer wil zorgverlof opnemen om voor een zieke ouder te zorgen. We vragen ons af of we dit wel of niet moeten toekennen. Eén van de voorwaarden voor zorgverlof is dat sprake moet zijn van 'noodzakelijke verzorging'. Wat houdt dat in?


  Is het zorgverlof ook voor schoonouders op te nemen?

  Vraag & Antwoord Wet arbeid en zorg (WAZO) Publicatiedatum: 01-08-2023

  We hebben een werknemer die zorgverlof op wil nemen in verband met ziekte van zijn schoonouders. Zijn we verplicht akkoord te gaan met dit verzoek? Schoonouders zijn toch geen directe familie?


  Kunnen werknemers ook achteraf zorgverlof opnemen?

  Vraag & Antwoord Verlofregelingen Publicatiedatum: 14-04-2019

  De partner van een werkneemster werd tijdens de vakantie opgenomen in het ziekenhuis met ernstige bloedvergiftiging. De werkneemster moest haar man verzorgen en kwam daardoor ook later terug van vakantie. Nu wil ze deze periode met terugwerkende kracht aanmerken als zorgverlof of calamiteitenverlof. Kan dat wel?


  Mag zieke werknemer passende arbeid weigeren wegens mantelzorg?

  Vraag & Antwoord Re-integratie Publicatiedatum: 22-07-2023

  Een arbeidsongeschikte werknemer wil zijn ernstig zieke echtgenote verzorgen. Mag hij daarom weigeren om passende arbeid uit te voeren?


  Hoe komt een mantelzorgende werknemer aan extra inkomen?

  Vraag & Antwoord Balans werk-privé Publicatiedatum: 16-01-2024

  Mantelzorgende werknemers hebben bij veel verlofvormen geen recht op volledige loondoorbetaling. Wat kunnen wij aan een werknemer adviseren om de financiële gevolgen van zijn afwezigheid vanwege mantelzorg te verzachten?


 • 6

  Rol van de ondernemingsraad (OR) bij mantelzorg

  OR & het recht van werknemers op verlof

  Verdiepingsartikel OR en arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 18-10-2022

  Werknemers hechten steeds meer waarde aan een goede werk-privébalans. Ook vervullen steeds meer werknemers de rol van mantelzorger voor een naaste die ondersteuning nodig heeft, naast hun zorg voor gezin en de behoefte aan vrije tijd.De verschillende opties voor verlof kunnen daarin uitkomst bieden. De verlofrechten bij adoptie en pleegzorg en voor partners van bevallen vrouwen werden onlangs uitgebreid. Welke rechten en mogelijkheden heeft uw achterban?