Meer werkende mantelzorgers, meer problemen

18 augustus 2017 | Door redactie

Het percentage werknemers dat mantelzorg verleent, neemt toe. Het gaat nu om ongeveer een vijfde van de werknemers. Tegelijkertijd stijgt de ontevredenheid over het combineren van mantelzorg en werk.

In sommige sectoren ligt het percentage mantelzorgers nog hoger: maar liefst één op de vier werknemers in de zorg verricht mantelzorg. Meer vrouwen dan mannen houden zich bezig met deze taken. Toch is ook het aantal mantelzorgende mannen de afgelopen jaren toegenomen, van één op de negen naar één op de zeven. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Werk&Mantelzorg. De stichting – die hulp krijgt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – heeft in een onderzoek de periode 2009-2012 vergeleken met 2014-2016.

Minder ondersteuning voor mantelzorgend personeel

Maar 4% van de mantelzorgers vond in 2012 dat de zorg slecht tot heel slecht te combineren was met werk. Een paar jaar later heeft 15% van de werknemers deze mening. Daarbij helpt het niet dat zij in vergelijking met 2012 minder steun van collega’s en leidinggevenden ervaren. Die collega’s en leidinggevenden zijn zelf ook minder positief over hun steun geworden. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de werknemers die zich wél gesteund voelen, mantelzorg en werk veel vaker goed te combineren vinden. Deze mantelzorgers hebben ook minder last van lichamelijke klachten.

Flexibele werkregelingen populair onder mantelzorgers

Positief is dat de bespreekbaarheid van de combinatie mantelzorg en werk behoorlijk is verbeterd, al komt het onderwerp vaak pas aan de orde als er te veel problemen zijn ontstaan. Werkgevers doen er goed aan om preventief beleid te voeren. Flexibel werken is een populaire maatregel waar de meeste leidinggevenden én mantelzorgers positief over zijn. De top drie van maatregelen waar mantelzorgers graag meer gebruik van willen maken, bestaat uit het calamiteitenverlof (tool) (24%), verlofsparen / persoonlijk levensfasebudget (21%) en kortdurend zorgverlof (tool) (20%). Om werknemers op een effectieve manier bij te staan, kan de werkgever naar hun wensen op dit gebied vragen, bijvoorbeeld via werkoverleggen of een medewerkerstevredenheidsonderzoek.