Personeelstekort tegengaan met uitbreiden deeltijdbaan

Op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft veel potentieel van vrouwen onbenut doordat zij in kleine deeltijdbanen werken. Het kabinet neemt maatregelen om grotere deeltijdbanen aantrekkelijker te maken.

13 september 2018 | Door redactie

In Nederland werkt de vrouwelijke beroepsbevolking gemiddeld 27 uur per week, tien uur minder dan de mannen. Ruim 230.000 vrouwen kunnen economisch zelfstandig worden als zij gemiddeld vijf uur per week meer zouden werken. Dat stelt adviesbureau McKinsey in het rapport ‘Het potentieel pakken’. Op belangrijke indicatoren voor ‘gendergelijkheid’ scoort Nederland het laagst van de West-Europese landen (ondanks de goede scholing van vrouwen): het aantal arbeidsuren, het gemiddeld maandinkomen, de vertegenwoordiging in managementposities en studenten in bèta-opleidingen.

Geboorteverlof, meer toeslag en minder belasting

Meer gendergelijkheid op de arbeidsmarkt kan zorgen voor een enorme stijging van het bruto binnenlands product (bbp). Bij volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen qua arbeidsparticipatie, aantal arbeidsuren en spreiding over sectoren gaat het volgens McKinsey om een toename van € 221 miljard. Het kabinet geeft in een reactie op het onderzoek aan dat het actief bezig is met het bevorderen van de gelijkheid en keuzevrijheid rondom werk. Om meer uren werken aantrekkelijker te maken, gaan de belastingtarieven omlaag en de arbeidskorting omhoog. Ook zullen veel gezinnen waar beide ouders werken meer kinderopvangtoeslag krijgen. Verder moet de invoering van het (aanvullend) geboorteverlof bijdragen aan een gelijke verdeling van arbeid en zorg.

Meer uren aantrekkelijker als flexibel werken mogelijk is

Werknemers met deeltijdbanen een contract voor meer uren aanbieden, kan een methode zijn om de personeelskrapte tegen te gaan waar veel sectoren momenteel last van hebben. Werkgevers wordt geadviseerd uit te zoeken onder welke omstandigheden werknemers meer uren zouden willen werken. Mogelijk helpt het als werknemers hun werk flexibeler kunnen inrichten. Zo kan werken en zorgen beter op elkaar worden afgestemd. Vakbond FNV heeft al aangegeven hierover meer afspraken te willen maken met de werkgevers(verenigingen).
Een werkgever kan een werknemer in ieder geval niet dwingen om structureel meer uren te gaan werken. De werknemer daarentegen kan dit wel zelf afdwingen, op basis van de Wet flexibel werken.