Geboorteverlof

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) heeft het oude kraamverlof per 2019 vervangen door geboorteverlof voor kersverse vaders en zogenoemde 'meemoeders'. Een werknemer kan geboorteverlof opnemen in de vier weken die volgen op de dag dat zijn partner is bevallen. Dit verlof bedraagt maximaal eenmaal de arbeidsduur per week. Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever het loon volledig doorbetalen. Per 1 juli 2020 kan kan de werknemer ook nog aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. De werknemer moet het verlof binnen een half jaar na de geboorte opnemen. De werknemer ontvangt tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van zijn dagloon, met een maximum van 70% van het maximumdagloon.

Uitgelicht

Door WIEG vervalt kraamverlof per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 vervallen de huidige regels voor het kraamverlof en komt hier het geboorteverlof voor in de plaats. Daarnaast wordt...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 11-12-2018

Kan werknemer geboorteverlof spreiden?

De vrouw van een werknemer is bevallen en daarom wil hij kraamverlof opnemen. Kunt u mij vertellen of hij de verlofdagen aaneengesloten...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Bouwt een werknemer tijdens geboorteverlof ook...

Bouwt een werknemer tijdens de opname van geboorteverlof ook vakantiedagen op?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Europees Parlement wil tien dagen partnerverlof...

Werknemers moeten minimaal tien dagen betaald verlof krijgen na de bevalling van hun partner. Daarover bereikten het voorzitterschap...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 29-01-2019

 

Tools

Vraag en antwoord

Kan werknemer geboorteverlof spreiden?
Werknemers kunnen tegenwoordig gebruikmaken van een geboorteverlofregeling. Deze heeft het kraamverlof vervangen in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Het betaalde geboorteverlof is iets uitgebreider dan het betaalde kraamverlof. Werknemers kunnen nu na de bevalling van hun partner een... Lees het hele antwoord