Dag van de bhv in teken van vertrouwen op bhv’er

Elke week worden 300 mensen getroffen door een hartstilstand. De eerste minuten zijn cruciaal voor de overlevingskansen. Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) spelen een grote rol bij het verlenen van eerste hulp. Dankzij hun inzet worden veel levens gered. Nederland telt zo’n 500.000 bhv’ers. Zij worden maandag 4 november in het zonnetje gezet op de Dag van de bhv.

31 oktober 2019 | Door redactie

De Dag van de bhv is een goed moment om het belang van bedrijfshulpverlening te onderstrepen bij werknemers. Het is van groot belang dat iedereen – ook tijdens oefeningen – meewerkt aan een verzoek van bhv’ers. Bij een calamiteit ligt de veiligheid van alle aanwezigen in de organisatie namelijk in hun handen. Dus niet alleen die van werknemers, maar bijvoorbeeld ook die van bezoekers. ‘Dan vertrouw ik op jou’ is dit jaar dan ook het thema van de Dag van de bhv. Werkgevers kunnen via de website van Dag van de bhv een gratis promotiepakket downloaden en dit verspreiden in de organisatie.

Bedrijfshulpverlening instellen is verplicht

In artikel 3, lid 1e van de Arbowet staat dat de werkgever doeltreffende maatregelen moet nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen en brandbestrijding. Daarnaast moet er in de organisatie altijd iemand aanwezig zijn om alle aanwezige personen te evacueren. Tot slot houden bhv’ers bij een calamiteit contact met externe hulpverleningsorganisaties.

Hoeveel bhv’ers een werkgever aanstelt, is niet wettelijk vastgelegd. Een werkgever moet rekening houden met bijvoorbeeld ploegendiensten, werken in verschillende bedrijfspanden, afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie of ziekte en de zelfredzaamheid van de aanwezige personen. Ook opleidingseisen voor bhv’ers zijn niet wettelijk bepaald.

Bijlagen bij dit bericht