Bedrijfshulpverlening

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen als het bedrijf geëvacueerd moet worden. Het aantal BHV’ers dat een bedrijf moet aanwijzen, is niet wettelijk vastgelegd en er zijn ook geen harde opleidingseisen. Wel moeten er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn en moeten zij in noodsituaties adequaat kunnen handelen. Volgens artikel 15 van de Arbowet heeft de BHV'er drie hoofdtaken. Ten eerste moet hij eerste hulp verlenen als zich ongevallen voordoen. Daarnaast moet hij brand bestrijden en de gevolgen van ongevallen beperken. Ten slotte is het aan de BHV'er om alarm te slaan in noodsituaties en alle personen die zich in het pand bevinden, te evacueren. Om te zorgen dat de BHV'er deze taken in noodsituaties goed kan uitvoeren, moet hij de juiste training en uitrusting krijgen, maar ook bijvoorbeeld de plattegrond van het pand kennen.

 

 

Tools

Vraag en antwoord

Moeten wij een BHV'er een vergoeding betalen?
Werknemers die ook bedrijfshulpverlener (bhv’er) zijn, hebben in principe geen recht op een vergoeding. Zij kunnen wel in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding, maar een bhv’er maakt in de praktijk weinig onkosten. De meeste bhv’ers volgen namelijk de bhv-cursus... Lees het hele antwoord