Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen als het bedrijf geëvacueerd moet worden. Het aantal BHV’ers dat een bedrijf moet aanwijzen, is niet wettelijk vastgelegd en er zijn ook geen harde opleidingseisen. Wel moeten er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn en moeten zij in noodsituaties adequaat kunnen handelen. Volgens artikel 15 van de Arbowet heeft de BHV'er drie hoofdtaken. Ten eerste moet hij eerste hulp verlenen als zich ongevallen voordoen. Daarnaast moet hij brand bestrijden en de gevolgen van ongevallen beperken. Ten slotte is het aan de BHV'er om alarm te slaan in noodsituaties en alle personen die zich in het pand bevinden, te evacueren. Om te zorgen dat de BHV'er deze taken in noodsituaties goed kan uitvoeren, moet hij de juiste training en uitrusting krijgen, maar ook bijvoorbeeld de plattegrond van het pand kennen.

 

Uitgelicht

Zijn er genoeg BHV’ers aanwezig in de zomer?

Het is weer (bijna) vakantietijd! Dat betekent dat veel werknemers op vakantie gaan. Ook de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) van een...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 04-07-2019

Voorbeeld BHV-plan

Naar aanleiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn de risico’s van de onderneming in beeld gebracht. Alle risico’s...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 07-08-2019

Moeten wij een BHV'er een vergoeding betalen?

Een aantal medewerkers binnen onze organisatie zijn bedrijfshulpverlener. Moeten zij een vergoeding krijgen voor deze taken?

Vraag en antwoord
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Marktanalyse BHV-materialen

Het is lastig om aanbieders van BHV-materialen goed te vergelijken op prijs. Het aanbod in verschillende soorten BHV-materiaal is groot...

Vergelijking
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 06-08-2019

 

Tools

Vraag en antwoord

Moeten wij een BHV'er een vergoeding betalen?
Werknemers die ook bedrijfshulpverlener (bhv’er) zijn, hebben in principe geen recht op een vergoeding. Zij kunnen wel in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding, maar een bhv’er maakt in de praktijk weinig onkosten. De meeste bhv’ers volgen namelijk de bhv-cursus... Lees het hele antwoord