Evaluatie van fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft gereageerd op een motie van de Tweede Kamer waarin is gevraagd in kaart te brengen welke factoren bijdragen aan een goede bedrijfsopvolging en met welke beleidsopties deze zouden kunnen worden versterkt. Ook gaat de staatssecretaris in op de Initiatiefnota Familiebedrijven. In deze nota staan aanbevelingen om de positie van familiebedrijven te versterken.

18 juni 2021 | Door redactie

Om ervoor te zorgen dat een bedrijfsopvolging goed verloopt zijn een flink aantal acties nodig. Tijdig nadenken over de bedrijfsopvolging of bedrijfsoverdracht is daarbij natuurlijk een eerste belangrijke stap. Daarna volgen nog het vormgeven van het verkoopproces, het bepalen van de waarde van de onderneming, het vinden van een koper, het juiste beslissingsniveau bepalen van de contactpersoon/koper, boekenonderzoek en het opstellen van de (ver)koopovereenkomst.

Familiebedrijven hebben met ouder-kind relatie te maken

Familiebedrijven hebben daarnaast ook nog met de ouder-kind relatie te maken. Dit leidt ertoe dat er op tijd moet worden begonnen met het opleiden van de nieuwe generatie en nagedacht moet worden over de zakelijke kant en het gebruik van mogelijke fiscale en financiële regelingen (infographic) rondom de bedrijfsopvolging.

Evaluatie bedrijfsopvolging gaat van start

Staatssecretaris Keijzer geeft in haar reactie aan dat de evaluatie van de  fiscale regelingen die gericht zijn op bedrijfopvolging en -beëindiging binnenkort start. De Tweede Kamer ontvangt dan in het vierde kwartaal deze evaluatie met een reactie van het kabinet. Zij geeft verder nog aan dat ondernemers over de bedrijfsopvolgingstrajecten altijd in gesprek kunnen gaan met de Belastingdienst. De inspecteur kan dan naar aanleiding van dit vooroverleg een standpunt innemen over de (eventuele) toepassing van een bedrijfsopvolgingsregeling. Maar ze geeft wel aan dat het om complexe wetgeving gaat dus er moet wel rekening mee worden gehouden dat het veel tijd kost van beide kanten.