Familiebedrijf vreest einde fiscaal voordeel opvolging

Familiebedrijven vrezen dat een nieuw kabinet zal morrelen aan de fiscale voordelen voor bedrijfsopvolging. Een versobering heeft namelijk flinke gevolgen voor hun financiële huishouding, blijkt uit onderzoek in opdracht van de vereniging van familiebedrijven FBNed.

9 april 2021 | Door redactie

Het Nederlandse belastingstelsel geeft opvolgers een flink fiscaal voordeel. Dat loopt onder meer via de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet. Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen hoeven over de eerste € 1.119.845 geen erf- of schenkbelasting te betalen. Boven die grens is er bovendien nog een vrijstelling van 83%.

Doorschuifregeling in de inkomstenbelasting

De regeling is bedoeld om opvolgers niet direct met een fikse belastingrekening op te zadelen. Want dan zouden zij met een achterstand aan hun ondernemersavontuur beginnen. Naast de BOF (tool) is er ook nog de zogeheten doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting. Normaliter zou een aandeelhouder die aandelen overdraagt aan een opvolger daarbij 26,9% belasting moeten betalen in box 2 van de inkomstenbelasting. Maar dankzij de doorschuifregeling wordt deze belastingclaim doorgeschoven naar de opvolger.
Familiebedrijven maken zich grote zorgen over een mogelijke afschaffing van deze voordelige regelingen, blijkt uit een onderzoek (pdf) van KPMG. Daarvoor zijn 224 familiebedrijven ondervraagd, waarvan het merendeel meer dan 50 werknemers heeft. Zij verwachten een flinke impact op hun financiële huishouding. Want in het algemeen blijft er door de heffing minder geld over voor investeringen en innovatie.

Afschaffing regelingen als optie op tafel

Van de ondervraagden denkt 35% dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt door afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregelingen. Voor 24% is de impact zo groot dat zij geen andere optie zien dan de onderneming aan een partij ‘van buiten’ te verkopen.
De vrees voor afschaffing komt niet uit de lucht vallen. Diverse politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat de fiscale voordelen voor opvolging versoberd of geschrapt moeten worden. En in het eerder verschenen rapport met ‘bouwstenen’ voor een toekomstbestendig belastingstelsel is de afschaffing van de BOF en de DSR ook genoemd als beleidsoptie.

Voordeel voor schatkist doorgerekend

Een deel van die beleidsopties zijn weer opgenomen in de zogeheten ombuigings- en intensiveringslijst. Daarin is voor die opties doorgerekend wat het de schatkist zou opleveren. Een handige ‘grabbelton’ voor een nieuw kabinet dat op zoek is naar financiering. In de pas geactualiseerde lijst levert de afschaffing van de BOF structureel € 337 miljoen op en het verdwijnen van de DSR structureel € 80 miljoen. Deze structurele bedragen zijn pas in 2040 bereikt. Tot en met 2026 gaat het voor de BOF om € 113 miljoen tot € 148 miljoen en voor de DSR om € 27 miljoen tot € 35 miljoen.