Oproep aan gemeenten: coulance voor mkb

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland roept gemeenten op om in de voortrazende coronacrisis nadrukkelijk oog te houden voor lokale ondernemers. Bijvoorbeeld door ondernemers ook 3 jaar de tijd te geven om uitgestelde lokale belastingen terug te betalen, net als voor landelijke belastingen.

7 oktober 2020 | Door redactie

Het kabinet heeft de termijn voor het terugbetalen van uitgestelde belastingrekeningen onlangs verruimd. In plaats van op 1 januari 2021 start de terugbetaaltermijn nu op 1 juli 2021. Bovendien mogen ondernemers de rekening in 3 jaar terugbetalen in plaats van 2 jaar. 

Kwijtschelding belasting, terrasvergunning oprekken

MKB-Nederland stelt voor dat gemeenten ook die termijn gaan hanteren. Dat is niet alleen overzichtelijk, het ‘vergroot ook de overlevingskansen van uw plaatselijke ondernemers’, zo drukt MKB-voorzitter Jacco Vonhof gemeenten op het hart. Daarnaast heeft MKB-Nederland nog een lange lijst met ‘suggesties’ voor beleid aan alle gemeenten in Nederland gestuurd. Bijvoorbeeld de vraag of gemeenten voor sommige zwaar getroffen branches de belastingrekening niet helemaal moeten versnipperen.
Ook zouden gemeenten een rol kunnen spelen als bemiddelaar tussen lokale ondernemers en de verhuurders van bedrijfshuisvesting en winkelpanden, om afspraken te maken over een tijdelijke huurverlaging. MKB-Nederland verwijst in de brief aan gemeenten (pdf) ook naar de aangescherpte sluitingstijden voor de horeca. Om deze sector tegemoet te komen, zou het helpen om de terrasvergunningen ‘zo veel mogelijk op te rekken’, zodat de terrassen ook in de winter open kunnen blijven. Verder zouden gemeenten de mogelijkheden om aanbestedingen naar voren te halen zo veel mogelijk moeten benutten.

Gemeenten moeten keuzes maken in begroting

Eerder was er de vrees dat gemeenten volgend jaar de belastingen flink zouden moeten verhogen. Dit omdat de coronacrisis en de steunmaatregelen een flinke hap uit de gemeentebegroting nemen. Uit een eerste inventarisatie van de NOS blijkt nu dat grote gemeenten hier niet massaal voor kiezen. Van de 12 gemeentebegrotingen die de NOS heeft bekeken geven er 10 aan dat de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2021 niet omhoog gaat. Niettemin blijkt uit de analyse dat gemeenten toch op sommige plaatsen moeten ingrijpen om de begroting rond te krijgen, bijvoorbeeld door te snijden in diensten, andere heffingen te verhogen of parkeren duurder te maken.