Aanbestedingen

Bij een aanbesteding vergelijkt een (semi-)overheidsinstantie de offertes van deelnemende ondernemers en besteedt zij de opdracht uit aan één van de (externe) partijen. Het doel is om marktwerking te bevorderen en vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, om tot een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding voor overheden te komen. Het kan gaan om het ontwerp en/of de uitvoering van bijvoorbeeld een gebouw, de aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten of andere opdrachten voor de overheid. Een combinatie van deze opdrachten is ook mogelijk. Een aanbestedingsprocedure vindt meestal in drie fasen plaats: de aankondigingsfase, de inschrijvingsfase en de gunningsfase.

Uitgelicht

Vragen over: meedoen aan overheidsaanbestedingen

Overheden kopen jaarlijks voor miljarden aan spullen en diensten in. Van gummetjes tot bruggen. De ondernemer die een voet tussen de...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 22-11-2019

Meer aandacht voor klachten over aanbesteding

Het kabinet neemt extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de klachtenregelingen bij aanbestedingen verbeteren. Dit houdt onder meer...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 13-11-2019

Drempelbedragen voor overheidsaanbestedingen dalen

De drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gaan met ingang van 2020 omlaag. Komt een overheidsopdracht boven deze grensbedragen,...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 02-12-2019

Aanbestedingen

Overheden kopen jaarlijks voor miljarden aan spullen en diensten in via aanbestedingen. Bedrijven morren geregeld dat het nog altijd...

Infograhpic
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 30-07-2019

 

Infographics

Concurrentie van de overheid

Aanbestedingen Publicatiedatum 31-07-2019

Het is veel ondernemers een doorn in het oog: oneerlijke concurrentie van overheidsorganisaties. De Wet markt en overheid probeert daar paal en perk aan te stellen met...

Aanbestedingen

Aanbestedingen Publicatiedatum 30-07-2019

Overheden kopen jaarlijks voor miljarden aan spullen en diensten in via aanbestedingen. Bedrijven morren geregeld dat het nog altijd te ingewikkeld is om mee te dingen...