Tarief overdrachtsbelasting niet-woningen naar 10,4%

20 september 2022 | Door redactie

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen stijgt van 8% naar 10,4% per 2023. zo valt te lezen in het Belastingplan 2023.

Er komt overdrachtsbelasting om de hoek kijken bij de overdracht van een onroerende zaak (verdiepingsartikel). De Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer (WBRV) onderscheidt vier belangrijke elementen die van belang zijn voor een belaste overdracht:

  • het moet gaan om een overdracht;
  • het moet gaan om een verkrijging;
  • de zaak moet in Nederland zijn gelegen;
  • het betreft een onroerende zaak (een woning, bedrijfspand of een stuk grond), zakelijke rechten daarop.

Voor de overdracht van woningen geldt een tarief van 2%..

Beleggers gaan 10,4% betalen

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen (zoals panden voor bedrijfshuisvesting) én voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen (geldt voor onder andere beleggers en vakantiewoningen) wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

Bijlagen bij dit bericht