Het verschil: bedrijfsbezoek en waarneming ter plaatse

19 maart 2019 | Door redactie

De Belastingdienst voert verschillende controles uit. Zo kan de fiscus een organisatie schriftelijk om informatie vragen of zelf langskomen voor een bedrijfsbezoek of een waarneming ter plaatse. Deze twee vormen van controle lijken verwarrend veel op elkaar, maar er zijn wel degelijk verschillen!

Een inspecteur van de Belastingdienst controleert met een bezoekje of werkgevers hun verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht (tools), naleven. Een werkgever doet er verstandig aan zelf een verslag te maken van zo’n controlebezoek, om dit met het controlerapport (tool) van de Belastingdienst te kunnen vergelijken. Als hij het niet eens is met bepaalde onderdelen (tool) van het rapport, kan de werkgever daartegen bezwaar maken.

Afspraken maken over de administratie

Als uw organisatie te maken krijgt met een belastingcontrole in de vorm van een bedrijfsbezoek stuurt de Belastingdienst bijna altijd van tevoren een aankondiging. De fiscus komt dan onderzoek doen naar hoe de administratie van uw organisatie is ingericht, uw organisatie zelf en de bedrijfsvoering. Het bezoek kan ook gaan om een specifieke loonaangifte. Het voordeel van een bedrijfsbezoek is dat de werkgever gelegenheid krijgt om afspraken met de Belastingdienst te maken over hoe hij zijn administratie moet bijhouden.

Dagelijkse gang van zaken bekijken

Ook van een waarneming ter plaatse krijgt een werkgever meestal een aankondiging, maar het precieze tijdstip van dit bezoek blijft onaangekondigd. De inspecteur komt onder werktijd kijken naar de dagelijkse gang van zaken. Naast het verzamelen van gegevens om latere loonaangiftes en andere belastingaangiftes te controleren, kan de hij bijvoorbeeld zien hoeveel werknemers aanwezig zijn en vaststellen wat hun identiteit is.
Blijkt dat een werkgever bijvoorbeeld niet heeft voldaan aan de bewaarplicht (tool), dan kan de Belastingdienst nogmaals langskomen of een boekenonderzoek starten. Een voordeel van de waarneming ter plaatse is dat een werkgever vaak nog actie op fouten mag ondernemen.

BEDRIJFSBEZOEK: de inspecteur komt bij de organisatie langs om inzicht krijgen in de onderneming en administratie.
WAARNEMING TER PLAATSE: de Belastingdienst komt bij de organisatie langs om de dagelijkse gang van zaken te bekijken.