Hoe wordt de belastingrente berekend?

Checklist

PDF 168.61 kb

publicatiedatum 13-08-2019

Download deze tool
De Belastingdienst berekent of vergoedt u belastingrente als een belastingaanslag met een te betalen of terug te ontvangen bedrag te lang op zich laat wachten. Dit is bijvoorbeeld het geval als de Belastingdienst zonder reden te lang doet over het opleggen van een belastingaanslag, of omdat u te laat bent met het doen van aangifte. Hoe de belastingrente wordt berekend, verschilt per belastingsoort. In deze tool leest u voor elke belastingsoort hoe u de belastingrente kunt berekenen.