Wanneer kan ik beroep op hardheidsclausule doen?

22 juli 2019

Wanneer kan ik eigenlijk een verzoek doen om toepassing van de hardheidsclausule bij belastingzaken?

U kunt een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule doen als u vindt dat een belastingwet in uw situatie een onbedoeld gevolg heeft. Maar de hardheidsclausule kan u alleen in bepaalde uitzonderlijke situaties een oplossing bieden.

Uw verzoek wordt gehonoreerd

De wetten komen in ons land middels een zorgvuldig proces tot stand. Over de inhoud en de gevolgen is dan ook goed nagedacht. Burgers en bedrijven moeten ook kunnen vertrouwen op de wet. Daarom geldt de hardheidsclausule alleen als de wet een gevolg heeft dat niet bedoeld is en dat de wetgever had voorkomen als hij dit gevolg had voorzien. Alleen als de wet eigenlijk anders had moeten luiden, kan de hardheidsclausule van toepassing zijn en uw verzoek worden gehonoreerd. De hardheidsclausule biedt u geen oplossing als een belastingwet door persoonlijke omstandigheden voor u slecht uitpakt. Of als u een gevolg van de wet om persoonlijke redenen als onredelijk ervaart. Een voorbeeld van de clausule is dat is goedgekeurd dat als een werknemer voor een wachtdienst een auto van de zaak krijgt, de gereden kilometers tijdens deze wachtdienst als zakelijk worden aangemerkt.

Wilt u een beroep doen op de hardheidsclausule? Stuur dan een verzoek naar: ministerie van Financiën, Directie Vaktechniek, Team Brieven en Beleidsbesluiten, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.