Wettelijke grenswaarde vastgesteld voor allergene stoffen

Er zijn voor het eerst wettelijk vastgestelde grenswaarden voor allergene stoffen op de werkplek vastgesteld. De stoffen die het spits afbijten, zijn meelstof en alfa-amylase. Bakkerijen en brouwerijen krijgen hier als eerste mee te maken.

12 september 2019 | Door redactie

In een bijlage van de Arbeidsomstandighedenregeling zijn de eerste twee wettelijke grenswaarden voor allergene stoffen op de werkplek opgenomen. De eerste allergene stof waarvoor dat geldt, is meelstof. De zogenoemde TGG 8 uur grenswaarde wordt 1,2 mg/m3. TGG staat hierbij voor ‘tijdsgewogen gemiddelde’. Een werknemer mag in dit geval dus gedurende 8 uur niet worden blootgesteld aan gemiddeld meer dan 1,2 mg/m3 . Voor alfa-amylase, een enzym dat niet alleen in de bakkerswereld maar ook in het brouw- en distillatieproces wordt gebruikt, is de vastgestelde TGG 8 uur grenswaarde 10 ng/m3. Bedrijven die hiermee te maken hebben, moeten een plan van aanpak opstellen.

Verschillende ingangsdata

Voor de genoemde stoffen zijn verschillende ingangsdata vastgesteld. Het eerste is meelstof aan de beurt. De wettelijke grenswaarde hiervoor gaat in op 1 januari 2020. De looptijd is vier jaar, en daarna wordt mogelijk een lagere grenswaarde vastgesteld. Voor het bereiken van de grenswaarde voor alfa-amylase is nog even tijd. Hieraan hoeft pas voldaan te worden op 1 januari 2024. Beide stoffen kunnen allergieën veroorzaken, bekend onder de naam ‘bakkersastma’.

Bijlagen bij dit bericht

Beroepsziekten
E-learning | VideoCollege 10 minuten