KOR toepassen vanaf 2022? Dan aanmelden voor 3 december

Ondernemers die vanaf 1 januari 2022 de kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW willen toepassen, moeten zich daarvoor uiterlijk 2 december aanmelden bij de Belastingdienst. Weeg de voor- en nadelen van de regeling echter goed af!

22 november 2021 | Door redactie

De KOR (infographic) kan een flinke vermindering van de administratieve lasten voor kleine ondernemers opleveren rondom de BTW. Ondernemers die kiezen voor de KOR hoeven namelijk geen BTW-aangifte te doen, en bijvoorbeeld ook geen BTW te berekenen aan hun klanten. Daar staat echter tegenover dat ze ook geen BTW kunnen aftrekken.

Een omzetgrens van € 20.000

De regeling is gekoppeld aan de omzet van een ondernemer. Ondernemingen die in een jaar minder dan € 20.000 omzet draaien kunnen gebruikmaken van de KOR.  Bv’s, stichtingen en verenigingen kunnen ook een beroep doen op de KOR. Kiest een ondernemer voor de regeling dan geldt deze keuze voor voor drie jaar. Stapt een ondernemer uit de regeling, dan mag hij ook drie jaar niet meer deelnemen.
Aanmelden voor de KOR moet altijd vier weken voor de start van het belastingtijdvak. Ondernemers die vanaf 1 januari 2022 willen meedoen moeten dus uiterlijk 2 december 2021 een aanmeldformulier inleveren bij de Belastingdienst.
BTW-ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 1.800 kunnen de KOR toepassen zonder dat ze dit hoeven te melden aan de Belastingdienst.

Maak een goede afweging

Door de voorwaarden van de KOR is het altijd belangrijk om af te wegen of deelname eraan wel voordelig is. Vooral in deze coronacrisistijd kan het natuurlijk zomaar zijn dat er dit jaar qua omzet onder de  € 20.000 is gebleven maar als het een beetje meezit er volgend jaar misschien weer wél door die grens heen wordt gegaan. Zodra dat gebeurt, moeten ondernemers weer BTW gaan berekenen en een BTW-administratie gaan bijhouden. Bovendien mogen ze dan drie jaar geen gebruik meer maken van de KOR.
 Voor bijvoorbeeld ondernemers die jaarlijks BTW terugkrijgen of veel investeringen voor volgend jaar op de planning hebben staan is het in de regel onvoordelig om voor de KOR te kiezen. Maar voor ondernemers die juist jaarlijks BTW moeten betalen of leveren aan consumenten kan de regeling in zijn algemeenheid vaak wel gunstig uitpakken. Daarnaast kan ook nog een overweging zijn dat de KOR een kostenbesparing oplevert (minder administratiekosten).

Bijlagen bij dit bericht