Verlaagd BTW-tarief voor elektronische uitgaven

EU-lidstaten krijgen de mogelijkheid een verlaagd BTW-tarief toe te passen op de levering van uitgaven, of ze nu op een fysieke drager worden geleverd of langs elektronische weg. Dat blijkt uit het Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd.

17 september 2019 | Door redactie

De BTW-richtlijn 2006 maakt het de EU-lidstaten mogelijk het verlaagde BTW-tarief toe te passen op het uitlenen van fysieke uitgaven door bibliotheken. Na de wijziging door de Richtlijn BTW-tarieven boeken, kranten en tijdschriften is het de EU-lidstaten toegestaan het verlaagde BTW-tarief ook te laten gelden voor de uitlening van elektronische uitgaven. Dat staat in het Belastingplan 2020.

Per 1 januari 2020 geldt lage BTW-tarief voor e-uitgaven

Op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) geldt voor de levering of het uitlenen van op papier of een andere fysieke drager aangebrachte boeken, digitale educatieve informatie, dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere ten minste driemaal per jaar periodiek verschijnende uitgaven (fysieke uitgaven) het verlaagde BTW-tarief. Een nieuw wetsvoorstel zorgt ervoor dat het verlaagde BTW-tarief met ingang van 1 januari 2020 ook gaat gelden voor de levering of het uitlenen van deze uitgaven langs elektronische weg (elektronische uitgaven). Dankzij dit wetsvoorstel maakt het niet meer uit of een boek op papier of op een cd wordt geleverd (fysieke drager) of dat de gedigitaliseerde inhoud van een boek langs elektronische weg wordt aangeboden. De ongelijke behandeling wordt dus opgeheven.

Verlaagde BTW-tarief ook van toepassing op websites

Daarnaast wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheid om het verlaagde BTW-tarief met ingang van 1 januari 2020 ook toe te passen op het verlenen van toegang tot nieuwswebsites zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften. Het moet dan wel gaan om nieuwswebsites waar meer dan alleen reclamemateriaal op staat of waarop alleen videobeelden of beluisterbare  muziek te vinden zijn.

Bijlagen bij dit bericht