Buitenlandse werknemers

Expats uit de meeste landen van de Europese Economische Ruimte (EER) hebben meestal dezelfde rechten en plichten als Nederlandse werknemers. Maar er gelden ook speciale regelingen voor werknemers uit een ander land. Een buitenlandse werknemer of expat kan in aanmerking komen voor een onbelaste kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de extra kosten die hij moet maken omdat hij in Nederland moet gaan wonen.

Als een buitenlandse werknemer in het ene land werkt en in het andere land woont, is de kans aanwezig dat het salaris dubbel wordt belast. Om dit te voorkomen zijn er met veel landen belastingverdragen gesloten over in welk land het salaris belast is. Werknemers van buiten de EER hebben meestal een vergunning nodig om in ons land te mogen werken.

Nieuws

€ 6.000 subsidie voor werken met statushouder

21-03-2024

Op internetconsultatie.nl is een subsidieregeling gepubliceerd die werkgevers ondersteunt bij het beter laten integreren van statushouders o...

Kennisgroep: aanvraag werkvergunning is geen loon

15-02-2024

De aanvraag door een werkgever van een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor een buitenlandse werknemer vormt geen belast loon van de werknem...

Extra grenzen voor de 30%-regeling in 2024

17-01-2024

In 2024 moet een buitenlandse werknemer méér verdienen om onder de 30%-regeling te vallen. Dit komt door de jaarlijkse verhoging van de sala...

Onterecht ontslag om verlopen verblijfsvergunning

14-12-2023

Dat een beroep op een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is, betekent niet dat deze ook standhoudt in de rechtsz...