Buitenlandse werknemers

Expats uit de meeste landen van de Europese Economische Ruimte (EER) hebben meestal dezelfde rechten en plichten als Nederlandse werknemers. Maar er gelden ook speciale regelingen voor werknemers uit een ander land. Een buitenlandse werknemer of expat kan in aanmerking komen voor een onbelaste kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de extra kosten die hij moet maken omdat hij in Nederland moet gaan wonen. Als een buitenlandse werknemer in het ene land werkt en in het andere land woont, is de kans aanwezig dat het salaris dubbel wordt belast. Om dit te voorkomen zijn er met veel landen belastingverdragen gesloten over in welk land het salaris belast is. Werknemers van buiten de EER hebben meestal een vergunning nodig om in ons land te mogen werken.

Uitgelicht

Salariseisen voor kennismigranten 2020 bekend

Per 1 januari 2020 gelden er nieuwe salariseisen voor werknemers van buiten Europa die in Nederland aan de slag gaan als kennismigrant....

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 09-12-2019

Tewerkstellingsvergunning is straks 3 jaar geldig

Op internetconsultatie.nl is een voorstel gepubliceerd om de duur van de tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers te...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 10-01-2020

Hoe geven wij voorlichting over arborisico's aan...

Wij hebben Poolse werknemers in dienst, die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Hoe pakken we dit aan qua voorlichting over de...

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Zijn huisvestingskosten voor buitenlandse werknemers...

Als buitenlandse werknemers tijdelijk bij ons in Nederland komen werken, moeten wij de kosten van hun huisvesting dan belasten als...

Vraag en antwoord
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Loonheffingen rond werknemers die buiten Nederland wonen

Buitenlandse werknemers 5 minuten | 12-08-2021

Werknemers die voor uw onderneming in Nederland werken, kunnen woonachtig zijn in het buitenland. Qua loonheffingen heeft u dan met diverse...

Belastingregels rond werknemers in internationale situaties

Internationaal ondernemen en Brexit 4 minuten | 24-03-2021

Als u te maken krijgt met werknemers die in Nederland wonen maar in een ander land werken, komt er aardig wat op u af. Want welk land is in...

Veranderingen door Brexit

Internationaal ondernemen en Brexit 5 minuten | 02-02-2021

Regelmatig vliegen, varen of rijden ambitieuze werklieden vanuit de overkant van de Noordzee richting Nederland om hun geluk te beproeven. A...

Infographics

Verzekeringen voor uw onderneming

Verzekeringen Publicatiedatum 04-11-2020

Een aantal verzekeringen bent u op grond van de wet verplicht te sluiten, zoals werknemersverzekeringen en een WA-verzekering voor een auto van de zaak. In deze infographic...

Vraag en antwoord

Welke boetes staan er op overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV?)
De boete voor een werkgever die een buitenlandse werknemer in Nederland arbeid laat verrichten zonder benodigde TWV of GVVA, bedraagt € 8.000 per illegaal tewerkgestelde werknemer. Bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding van de WAV binnen vijf jaar kan de boete... Lees het hele antwoord