Per 1 april nieuwe tewerkstellingsvergunning

7 maart 2014 | Door redactie

Per 1 april 2014 vraagt u voor buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken geen tewerkstellingsvergunning meer aan, maar een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). U hoeft deze vergunning alleen aan te vragen voor werknemers die langer dan drie maanden in Nederland gaan werken.

In het bericht ‘Gecombineerde vergunning door Eerste Kamer’ heeft u eerder kunnen lezen dat er een nieuwe procedure komt voor buitenlandse werknemers die u voor uw organisatie wilt laten werken. Voor bepaalde werknemers vervalt de huidige tewerkstellingsvergunning en wordt deze vervangen door de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Hierdoor hoeft u straks niet meer apart een tewerkstellingsvergunning en een verblijfsvergunning aan te vragen voor een grote groep arbeidsmigranten. De GVVA is bedoeld voor werknemers of stagiairs van buiten de EU, EER en Zwitserland die langer dan drie maanden in Nederland komen werken.

Bewaar een kopie van het verblijfsdocument in uw administratie

U vraagt de GVVA aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Komt de werknemer in aanmerking voor de GVVA, dan krijgt hij van de IND een bericht dat hij het verblijfsdocument en een aanvullend document kan ophalen. U ontvangt een afschrift van het aanvullend document, waarin staat onder welke omstandigheden de buitenlandse werknemer bij uw organisatie mag werken. U bent verplicht om een kopie van het verblijfsdocument en een kopie van het aanvullend document in uw administratie te bewaren.

Geen GVVA voor kennismigranten

Voor seizoenswerkers, grensarbeiders, werkstudenten, asielzoekers, Kroaten en werknemers die binnen een internationaal concern worden overgeplaatst geldt de nieuwe procedure niet. Voor hen moet u na 1 april gewoon de huidige procedure blijven volgen. Ook voor kennismigranten verandert er niets, omdat u voor hen alleen een verblijfsvergunning nodig heeft. In de factsheet GVVA leest u meer informatie over de vernieuwde aanvraagprocedure.