COR gevangenissen luidt opnieuw de noodklok

De centrale ondernemingsraad (COR) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maakt zich ernstig zorgen om het grote personeelstekort in ruim 30 gevangenissen en klinieken in Nederland. Een brandbrief aan de directie leidde niet tot resultaat. De COR beraamt nu samen met de vakbonden acties.

22 november 2021 | Door redactie

Volgens de centrale ondernemingsraad (COR) van DJI is het tekort aan personeel in Nederlandse inrichtingen en klinieken een gevolg van een groot personeelsverloop. Ook moeten veel personeelsleden de overuren die zij sinds de coronacrisis hebben gemaakt nog inhalen. Door het grote verloop is het ervaringsniveau gedaald en is de werkdruk flink toegenomen, met als gevolg een hoog ziekteverzuim, er kunnen ook onveilige situaties ontstaan doordat er minder contact is met gevangenen. Volgens de COR moet er daarom zowel op de korte als op de lange termijn een oplossing komen voor de 17.000 personeelsleden van de gevangenissen, jeugdinrichtingen en psychiatrische klinieken.

COR overlegt met vakbonden over acties

De directie van DJI gaf in gesprekken met de COR weliswaar toe dat er sprake is van een personeelstekort, maar de oorzaak zou volgens de directie per locatie verschillen. Dit wilde de directie eerst inventariseren. De COR nam hier geen genoegen mee en stapte naar de vakbonden. FNV Justitie wil in gesprek met de minister of de hoofddirecteur. Levert dat niet genoeg op, dan wil de vakbond acties organiseren, mogelijk in de vorm van werkonderbrekingen.
Volgens de directie zoeken de directeuren van de verschillende vestigingen en inrichtingen in overleg met hun lokale medezeggenschapsorganen naar oplossingen voor de problemen die op de betreffende locaties spelen.

COR trok eerder bij ministerie aan de bel vanwege onveilige werksituatie

Een volledige bezetting is van cruciaal belang voor de veiligheid op de werkvloer in het gevangeniswezen. Enkele jaren geleden stuurde de COR van DJI ook al een brandbrief naar het ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat de COR zich zorgen maakte om het mogelijke verlies van arbeidsplaatsen en de veiligheid op de werkvloer. Aanleiding was toen het plan om gevangenen, zonder tussenkomst van een cipier, meer zaken zelf te laten regelen op tablets, waaronder hun geldzaken. Omdat er door het gebruik van tablets minder contactmomenten nodig zijn tussen gevangenen en cipiers, zijn er minder cipiers nodig. Bij een incident zijn er dan ook minder cipiers aanwezig om in te grijpen. Bovendien is persoonlijk contact belangrijk voor het tijdig signaleren en wegnemen van spanningen, voordat de zaak escaleert.