Belastingdienst zat fout met aanmaningskosten

Honderdduizenden belastingplichtigen hebben mogelijk nog een terugbetaling tegoed van de Belastingdienst. Tussen 2014 en 2018 heeft de fiscus namelijk voor € 31 miljoen aan vervolgingskosten ten onrechte niet terugbetaald, melden de staatssecretarissen van Financiën. Het gaat om zeker 410.000 aanslagen van burgers en ondernemingen.

3 maart 2020 | Door redactie

Belastingplichtigen die verzuimen om te betalen, krijgen eerst een nog vrij vriendelijke – en kosteloze – betalingsherinnering in de bus. Volgt er dan nog steeds geen betaling, dan stuurt de Belastingdienst een aanmaning (tool). En die kost geld. Voor openstaande schulden tot € 454 zijn de aanmaningskosten € 7 (in 2020), boven die grens zijn de kosten € 17.

Kosten dwangbevel afhankelijk van schuld

Als de belastingplichtige dan nog niet over de brug komt, kan de Belastingdienst een dwangbevel uitvaardigen. De kosten daarvan hangen af van de schuld. Dit kan oplopen tot maximaal € 12.677, maar dan gaat het ook wel over een openstaande schuld van meer dan € 130.000.
Andersom werkt het ook zo dat als het bedrag van de aanslag verminderd wordt, ook de ‘vervolgingskosten’ (kosten voor aanmaning en dwangbevel) omlaag moeten. Als de inspecteur zelf de aanslag verlaagd en de belastingplichtige heeft niet betaald en er is niets verrekend, worden de kosten automatisch verlaagd. Dit proces verloopt prima, zo schrijven de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Het gaat juist mis als de belastingplichtige de aanslag wél helemaal of deels heeft betaald. Dan moeten de belastingkantoren namelijk handmatig de kosten verlagen, en dat gebeurt dus niet altijd. Tussen 2014 en 2018 was dat het geval in 410.000 aanslagen (tool) of bij het terugvorderen van toeslagen, blijkt uit onderzoek. Inmiddels wordt er strakker op toegezien, maar volgens de staatssecretarissen gaat het verlagen van kosten ook na die periode nog niet vlekkeloos.

Plan van aanpak om geld terug te geven

Volgens de brief gaat het om 266.000 verschillende BSN- (burgers) of RSIN-nummers (ondernemingen en zzp’ers). Zij hebben samen € 31 miljoen te weinig teruggekregen. Er wordt nu een plan van aanpak gemaakt om dat geld alsnog terug te geven, bijvoorbeeld door het te verrekenen met openstaande schulden. Maar het herstel ‘gaat tijd kosten en is geen gemakkelijke opgave’, aldus de staatssecretarissen. Zo is nog niet helemaal boven water hoe de systemen deze fouten in de toekomst kunnen voorkomen.