Corona-uitstel, dan geen melding betalingsonmacht nodig

Bestuurders van bv’s die om bijzonder uitstel van betaling voor de BTW en loonheffingen hebben verzocht vanwege de coronacrisis, hoeven daarnaast niet ook nog eens een melding van betalingsonmacht te doen. Dit heeft het ministerie van Financiën aangegeven.

9 april 2020 | Door redactie

Als blijkt dat een bv de belastingschulden niet kan voldoen, moet de bestuurder van deze bv normaal gesproken een melding van betalingsonmacht bij de Belastingdienst doen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Een bestuurder krijgt met bestuurdersaansprakelijkheid te maken als hij zich wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur niet als een goed bestuurder gedraagt. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de bv met betalingsonmacht kampt en de bestuurder hiervan niet tijdig melding maakt.

Geen melding meer in te dienen

Het ministerie van Financiën heeft nu besloten dat een aparte melding van betalingsonmacht in deze coronacrisis niet meer nodig is als er al om uitstel van betaling van de loonheffingen en BTW is verzocht. Een bestuurder van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt hoeft dus geen melding meer in te dienen als er door de bv al een verzoek om uitstel van betaling (tool) is gedaan. Dit besluit geldt al voor de verstreken tijdvakken maar ook voor de toekomstige tijdvakken. Als dus de loonheffingen over februari niet kunnen worden voldaan, er hiervoor een naheffingsaanslag is verkregen in april en voor deze aanslag uitstel van betaling is gevraagd hoeft er hiervoor geen melding van betalingsonmacht meer te worden gedaan door de bestuurder.
De Belastingdienst heeft ook nog eens bevestigd dat het verzoek om uitstel van betaling ook als een melding van betalingsonmacht wordt gezien.

 

Bijlagen bij dit bericht

Uitstel van betaling aanvragen
Verdiepingsartikel