Drempelbedrag opgaaf ICP per 2016 € 50.000

28 oktober 2015 | Door redactie

Onlangs is bekendgemaakt dat het drempelbedrag voor het indienen van een maandelijkse opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) per 2016 daalt naar € 50.000. Op dit moment is deze grens € 100.000. De aanpassing staat in de wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting, die onlangs in de Staatscourant is gepubliceerd.

Op dit moment is in de wet bepaald dat u per maand een opgaaf ICP moet indienen als u in een kwartaal voor meer dan € 100.000 aan goederen verkoopt aan klanten uit andere lidstaten van de Europese Unie (exclusief BTW). Per 1 januari 2016 wordt dit grensbedrag verlaagd naar € 50.000. Dit is het gevolg van een aanwijzing van de Europese Commissie, die onlangs benadrukte dat de grens volgens de BTW-richtlijn op € 50.000 hoort te liggen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de wet vanwege deze aanwijzing aangepast.

Een opgaaf ICP is verplicht in twee situaties

Een opgaaf ICP komt in beeld als u goederen of diensten levert aan een klant die BTW-aangifte doet in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) en als u eigen goederen overbrengt naar een andere EU-lidstaat. De opgave is een specificatie van rubriek 3b van de BTW-aangifte: gegevens intracommunautaire prestaties. Het totaal van de opgaaf ICP is dus gelijk aan het totaal van deze rubriek. In de brochure van de Belastingdienst vindt u terug welk tijdvak u moet aanhouden. Dit tijdvak kan afwijken van het tijdvak van de BTW-aangifte (tool). Als  er aan het drempelbedrag is voldaan, moet u verplicht een maandelijkse opgaaf ICP indienen.

Stel gratis uw vraag over de opgaaf ICP

Heeft u vragen over de opgaaf ICP, dan kunt u deze gratis stellen aan de adviseurs van de adviesdesk. U ontvangt binnen één werkdag reactie en binnen vijf werkdagen een antwoord op maat. Stel direct uw vraag