E-mail is toezegging van de Belastingdienst

30 januari 2015 | Door redactie

Tegenwoordig kunt u steeds vaker per e-mail corresponderen met de inspecteur. Bij gebruik van de e-mail mag de inspecteur niet zomaar een door hem gedane toezegging in een e-mail terzijde schuiven. Rechtbank Noord-Nederland bepaalde recent dat u zich dan kunt beroepen op het vertrouwensbeginsel.

Het draaide in deze zaak om de aankoop van een oud schoolgebouw. De koper kocht het schoolgebouw om het te splitsen en er gedeeltelijk woningen in te vestigen. Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor woningen bedroeg 2%, voor niet-woningen was het tarief 6%. In een e-mailbericht stelde de inspecteur dat de koper de overdrachtsbelasting mocht splitsen in het lage en hoge tarief. Een paar maanden later viel echter een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op de mat. Een taxateur van de fiscus had namelijk bepaald dat het hele schoolgebouw was aan te merken als niet-woning en dus onder het hoge tarief viel.

Beroep op vertrouwensbeginsel

De koper stapte hierop naar de rechter. Hij beriep zich op het vertrouwensbeginsel en verwees hierbij naar de e-mail van de inspecteur. De rechter gaf de koper gelijk. De e-mail kon gezien worden als een toezegging van de fiscus dat de koper voor een gedeelte van het pand het lage tarief moest betalen. Die toezegging was niet dusdanig onredelijk dat de koper zelf had moeten weten dat deze in strijd zou kunnen zijn met de wet. De koper kon bovendien niet redelijkerwijs voorzien dat de taxatie anders zou uitpakken. De naheffingsaanslag werd daarom vernietigd.
Rechtbank Noord-Nederland, 23 december 2014, ECLI (verkort): 6695