Fiscus checkt bedrijf met groot fiscaal belang

31 mei 2016 | Door redactie

De Belastingdienst richt zich met boekenonderzoeken meer op organisaties met een groot fiscaal belang. Organisaties met een laag fiscaal risico worden daardoor vaker ontzien. Dit blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen over de halfjaarsrapportage van de Belastingdienst.

Uit een halfjaarsrapportage van de Belastingdienst blijkt dat de fiscus zijn controlemogelijkheden, zoals een boekenonderzoek (tool), heeft aangepast in het midden- en kleinbedrijf. Bij organisaties met bijvoorbeeld een laag fiscaal risico en groot financieel belang zet hij nu eerder in op samenwerking (tool) met financieel dienstverleners en brancheorganisaties bijvoorbeeld in de vorm van horizontaal toezicht. Het boekenonderzoek, zoals blijkt uit het rapport, heeft de fiscus in 2015 meer toegepast bij organisaties met grote fiscale risico’s. Hierdoor vinden er meer boekenonderzoeken in het middenbedrijf dan in het kleinbedrijf plaats.

Correctieopbrengst fiscus was € 38.000 per organisatie

In 2015 hebben bij organisaties minder boekenonderzoeken plaatsgevonden dan in 2014 (26.300 in 2015 tegenover 38.300 in 2014), maar de correctieopbrengst was wel hoger. De opbrengst was in 2015 gemiddeld € 38.000 per organisatie. In 2014 bedroeg deze nog € 22.000.