Fiscus controleert ondernemingen veel minder

9 februari 2017 | Door redactie

Uit onderzoek blijkt dat het aantal boekenonderzoeken van de Belastingdienst de afgelopen jaren met 70% is gedaald. Voor een kwart van de grote ondernemingen geldt zelfs dat ze helemaal niet meer gecontroleerd worden. Het horizontaal toezicht speelt hierbij een grote rol.

In 2005 is de Belastingdienst begonnen met horizontaal toezicht (tool). Bij deze vorm van toezicht verschuift het toezichtproces van de Belastingdienst van controle achteraf naar afstemming vooraf. Deelname aan dit toezicht heeft als voordeel dat de belastingplichtige snel zekerheid heeft over de afhandeling van zijn aangifte en dat hij bijvoorbeeld geen naheffing of navordering met eventuele boetes hoeft te verwachten. Aan dit toezicht kan een ondernemer deelnemen als hij zijn administratie op orde heeft. Er hebben zich al veel ondernemers aangesloten bij dit horizontaal toezicht. In 2015 werden er daarom nog maar 26.000 boekenonderzoeken (controle achteraf) uitgevoerd, dit waren er in 1996 nog 84.000.

Ondernemingen betalen belasting beter

De Belastingdienst stelt dat door het horizontaal toezicht ondernemingen beter hun belasting betalen omdat ze het vertrouwen van de fiscus krijgen. Maar er komen ook andere sceptischere geluiden vanuit de fiscus blijkt uit het onderzoek; het vermoeden bestaat dat de staat door dit horizontaal toezicht flink wat miljarden aan belastinggeld misloopt. Dit standpunt is momenteel echter niet met cijfers te onderbouwen.