Fraus legis blijft ondanks de nieuwe antimisbruikbepaling

19 september 2017 | Door redactie

Volgend jaar treedt een nieuwe nationale antimisbruikbepaling in werking. Het kabinet heeft specifiek aangegeven dat de bepaling fraus legis niet zal vervangen. De Belastingdienst kan zich dan ook op zowel de misbruikbepaling als fraus legis beroepen.

In 2018 treedt een nieuwe nationale antimisbruikbepaling in werking. De inspecteur van de Belastingdienst zal controleren of belastingplichtigen zich aan deze nieuwe bepaling houden. Dit betekent echter niet dat een beroep doen op fraus legis daarbij voor de Belastingdienst van de baan is. Het blijft mogelijk voor de fiscus om hiervan gebruik te maken. Fraus legis is een door de Hoge Raad in het fiscale recht geïntroduceerd begrip dat 'misbruik van recht' verbiedt. Hiervan is sprake bij constructies die bedoeld zijn om belasting te besparen, verder geen niet-fiscale betekenis hebben en strijdig zijn met het doel en de strekking van de wet.

Toets of sprake is van uiteindelijke gerechtigheid blijft ook

Naast fraus legis blijft ook de toets of sprake is van uiteindelijke gerechtigheid gewoon overeind onder de nieuwe antimisbruikbepaling. Als de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting ten onrechte is toegepast door de belastingplichtige, kan de Belastingdienst niet bij hem naheffen als hij te goeder trouw was en de onjuiste handeling te wijten was aan foutieve informatie.