Informatiebeschikking is niet onbegrensd

5 augustus 2015 | Door redactie

Voor het afhandelen van de aangifte kan de Belastingdienst om extra informatie vragen. Verstrekt uw onderneming deze informatie niet, dan kan de inspecteur een informatiebeschikking afgeven. Uit een uitspraak van Rechtbank Den Haag blijkt dat deze bevoegdheid niet onbegrensd is.

In deze zaak ging het om twee broers die tot 1 mei 2011 ieder 50% vennoot waren en een onderneming (een café) hadden. Het café was gevestigd in een pand waar de vennoten ieder voor 50% eigenaar van waren. Daarnaast waren de vennoten ook eigenaar van een tweede onderneming. Ook verhuurden zij vier panden. Op 14 oktober stelde de Belastingdienst een onderzoek in naar de juistheid van de aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting. Hieruit kwam naar voren dat de administratie gebreken had en dat er niet aan de administratieverplichting was voldaan. Daarnaast constateerde de inspecteur dat de administratie van de verhuuractiviteiten ook fouten bevatte. De vennoten hebben daarnaast bovendien niet aan de informatieverplichting voldaan.

De informatiebeschikking hield niet geheel stand

In een informatiebeschikking stelde de inspecteur vragen over het café, de administratie van de verhuurde panden, de gezinssamenstelling, de opnamen en stortingen en de eigen woning. Omdat de vennoten van mening waren dat de informatiebeschikking onterecht was opgelegd, verzochten zij vanuit privé en de vennootschap onder firma (vof) om vernietiging van deze beschikking. De rechter gaf hen deels gelijk. De informatiebeschikking was terecht voor zover deze betrekking had op de administratieverplichting van het café. Het overige deel van de informatiebeschikking werd vernietigd.
Rechtbank Den Haag, 30 juni 2015, ECLI (verkort) 7473