Langer navorderen bij inkomen in het buitenland

25 januari 2013 | Door redactie

Heeft u inkomsten of vermogen uit het buitenland, dan heeft de Belastingdienst maximaal 12 jaar de tijd om de belasting na te vorderen. Hiervoor is echter niet vereist dat het inkomen ook daadwerkelijk in het buitenland is verkregen. Gerechtshof Arnhem heeft dat recent aangegeven.

Standaard geldt er voor de fiscus een navorderingstermijn van vijf jaar. Gaat het echter om buitenlands inkomen of vermogen dan heeft de Belastingdienst maximaal 12 jaar de tijd. Het is dan namelijk lastiger om alle informatie over het buitenlandse inkomen of vermogen te achterhalen. In deze zaak ging het om een vennoot in een vof, die producten verkocht in Nederland. De vennoot verwerkte een deel van de omzet niet in de administratie en stortte dat bedrag op een buitenlandse bankrekening.

Navorderingstermijn van 12 jaar

Uiteindelijk kwam de fiscus erachter en corrigeerde de aanslag over 2000 door het opleggen van een navorderingsaanslag in 2011. De vennoot vond echter dat de inspecteur de navorderingsaanslag niet tijdig had opgelegd en ging naar de rechter. Volgens Gerechtshof Arnhem mocht de Belastingdienst een navorderingstermijn van 12 jaar toepassen bij inkomsten die in buitenland waren verkregen en inkomsten die in Nederland waren verkregen en gestort waren op een buitenlandse bankrekening. De inspecteur was dus nog op tijd door na 11 jaar een navorderingsaanslag op te leggen. Het gelijk was dus aan de fiscus.
Gerechtshof Arnhem, 8 januari 2013, LJN: BY8824