Minder belasting betalen door middeling

15 mei 2014 | Door redactie

Bij sterk wisselende inkomens bestaat de kans dat u meer belasting betaalt dan het geval zou zijn bij een gelijkmatige verdeling over de jaren. Is dit het geval, dan kunt u misschien profiteren van de middelingsregeling en geld terugkrijgen van de Belastingdienst.

Bij middeling kijkt u naar het gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren (het middelingstijdvak). De Belastingdienst kan belasting teruggeven als u bij gelijkmatige verdeling van het inkomen minder belasting zou moeten betalen, dan de nu betaalde belasting. Voor het toepassen van de middelingsregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • over het hele middelingstijdvak heeft u belasting betaald in Nederland;
  • u kunt alleen middelen over een periode van drie aaneengesloten hele kalenderjaren;
  • het middelingstijdvak mag geen overlap hebben met andere middelingstijdvakken;
  • het verzoek om middeling moet u indienen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren in het middelingstijdvak onherroepelijk vaststaan;
  • de middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1.

Verschil moet groter zijn dan de drempel

U moet de Belastingdienst schriftelijk verzoeken om gebruik te maken van de middelingsregeling. Naast de brief moet u ook een berekening meesturen.  Op de website van de Belastingdienst kunt u een stappenplan vinden voor deze berekening. Voor het terugkrijgen van betaalde belastingen moet het verschil groter zijn dan de drempel van € 545. Het bedrag boven deze drempel krijgt u terug van de Belastingdienst. Voor het verzoek aan de fiscus kunt u de vaktool ´Verzoek middeling´ gebruiken.