Rond 2022 is digitalisering fiscus voltooid

1 februari 2016 | Door redactie

De verwachting is dat de Belastingdienst rond 2022 volledig is overgegaan op het elektronisch versturen van berichten. Dit blijkt uit een recente brief van staatssecretaris Wiebes van Financiën over het tijdvak voor de invoering van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst.

Op 13 oktober 2015 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Deze wet moet ervoor zorgen dat de Belastingdienst het berichtenverkeer straks zo veel mogelijk digitaal kan afhandelen. Die overstap kan niet in één keer plaatsvinden, maar stap voor stap. Uit de recente brief (pdf) van de staatssecretaris blijkt dat pas over vijf tot zeven jaar (dus rond 2022) sprake zal zijn van uitsluitend elektronisch berichtenverkeer.

In eerste instantie ook nog berichten per post

De Belastingdienst heeft recent de eerste digitale stap gezet door de voorschotbeschikkingen van toeslagen digitaal te verzenden. Om deze digitale berichten te kunnen ontvangen, is activatie van de Berichtenbox op MijnOverheid noodzakelijk. Inmiddels hebben ruim 3 miljoen mensen deze Berichtenbox geactiveerd. Naast het versturen van digitale berichten blijft de fiscus in eerste instantie ook nog berichten per post versturen. Later dit jaar gaat de Belastingdienst ook de definitieve toekenningen van toeslagen digitaal versturen. Dit zal echter niet eerder zijn dan per 1 juli 2016. Het is de bedoeling om per 2017 het versturen van de uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting en de voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting te digitaliseren.

Maatwerkoplossingen voor mensen met moeite

In het stappenplan voor de digitalisering zijn geen vaste ingangsdata opgenomen. Bij de beslissing om berichten alleen nog digitaal te verzenden, blijven namelijk de resultaten van de monitoring en het onderzoek van de Nationale ombudsman van groot belang. Per stap kijkt de staatssecretaris goed naar deze resultaten. Daarnaast blijft de Belastingdienst maatwerkoplossingen geven voor mensen die moeite hebben met het digitaal communiceren.
Ondernemers maken al langer gebruiken van het volledig digitaal afhandelen van aangiften. In 2016 is het de bedoeling om het verzoek om teruggaaf van dividendbelasting, het verzoek om terug gaaf van energiebelasting en de aangifte voor energie- en milieubelastingen volledig te digitaliseren.