Tarief kansspelbelasting tijdelijk omhoog in 2018

19 september 2017 | Door redactie

Bereidt uw organisatie een bingoavond, een verloting, een prijsvraag, een quiz of een ander kansspel voor, dan kunt u te maken krijgen met kansspelbelasting. Het huidige tarief van de kansspelbelasting ligt op 29%. Op Prinsjesdag is voorgesteld dit tarief per 2018 tijdelijk te verhogen naar 30,1%.

Het voorstel is om de verhoging naar 30,1% zes maanden na de inwerkingtreding van de maatregelen uit het wetsvoorstel Kansspel op afstand (KOA) terug te draaien.  Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. Naar verwachting treden de maatregelen uit het wetsvoorstel KOA met ingang van 1 juli 2018 in werking. Gebeurt dat inderdaad op die datum, dan zal het tarief van de kansspelbelasting per 1 januari 2019 weer 29% bedragen.

Let op gedragscode bij het organiseren van een kansspel

Er is sprake van een kansspel als organisaties de gelegenheid bieden om prijzen te winnen bij een spel waarbij toeval of geluk bepaalt wie wint of als organisaties een  prijsvraag uitzetten waarbij de kennis of vaardigheden van de deelnemers bepalen wie wint. Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen deelneemt. De Gedragscode promotionele kansspelen (tool) geeft de kaders waarbinnen een kansspel zich moet afspelen. Organisaties moeten van de kansspelen en administratie bijhouden, kansspelbelasting inhouden op het moment dat de prijs ter beschikking is gesteld, aangifte doen en de belasting betalen aan de Belastingdienst. 

Bijlagen bij dit bericht

De geschiedenis van Prinsjesdag
E-learning | VideoCollege 10 minuten