Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed

21 november 2016 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt worden verlaagd.

Het Belastingpakket 2017 bestaat uit het Belastingplan 2017, Overige Fiscale maatregelen 2017, Fiscale vereenvoudigingswet 2017, wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, wetsvoorstel Tijdelijk verlaagd tarief openbare laadpalen en het wetsvoorstel Uitwisseling inlichtingen over rulings. Het wetsvoorstel over de te nemen maatregelen voor de rijksmonumenten en de scholingsaftrek is op verzoek van het kabinet aangehouden.

Wel wijzigingen Belastingpakket doorgevoerd

De Tweede Kamer heeft nog wel de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De energie-investeringsaftrek wordt met 2,5 procentpunt verlaagd, maar per 1 januari 2021 weer met 0,5 procentpunt verhoogd.
  • Vanaf 1 januari 2018 is het voor innovatieve starters met een S&O-verklaring makkelijker om aandelenoptierechten aan hun werknemers uit te betalen. Wordt aan bepaalde voorwaarden voldaan, dan hoeft maar 75% als loon in aanmerking te worden genomen.
  • Verhoging van het tarief voor de afvalstoffenbelasting met € 1,15 per 1.000 kilogram gaat niet door.
  • Het aflossen van een spaar- of beleggingshypotheek wordt aantrekkelijker gemaakt doordat de termijnen van 15 en 20 jaar voor de premie van een kapitaalverzekering vervallen.
  • Onder de innovatiebox (tool) gaan straks ook activiteiten met betrekking tot (biologische) gewasbeschermingsmiddelen vallen.
  • De tijdelijke verhoging van de energiebelasting in de eerste schijf voor elektra ter dekking van het verlaagde tarief voor laadpalen vervalt.