Webexploitanten: voor 31 januari info 2023 aan fiscus doorgeven

18 januari 2024 | Door redactie

De ondernemer die een digitaal platform zoals een webshop in Nederland exploiteert of verschaft aan Nederlandse gebruikers moet jaarlijks informatie opvragen, verifiëren en vastleggen over verkopers of verhuurders die via het platform inkomsten verwerven. De informatie over 2023 moet die ondernemer voor 31 januari 2024 aanleveren bij de Belastingdienst. Dit volgt uit EU-regelgeving (DAC7).

Per 1 januari 2023 is de nieuwe Richtlijn DAC7 in werking getreden. Deze richtlijn moet zorgen voor meer fiscale transparantie in de digitale economie. Deze richtlijn brengt met zich mee dat digitale platformen verplicht zijn om informatie over verkopers die gebruikmaken van deze platformen, zoals hun inkomsten, door te geven aan de Belastingdienst. De belastingautoriteiten van EU-lidstaten wisselen deze inlichtingen uit de rapportages automatisch uit. Hierdoor hebben zij zicht op de inkomsten van verkopers en kunnen zij verschuldigde belastingen vaststellen.De gerapporteerde gegevens gaat de fiscus toepassen voor zowel de inkomstenbelasting als de BTW. De Belastingdienst zal de gegevens gaan gebruiken als externe informatiebron ter controle van de aangiftes van beide belastingen.

Om welke gegevens gaat het?

Welke gegevens moet de ondernemer nu verstrekken aan de Belastingdienst? Het gaat hierbij om de eigen gegevens maar ook om de gegevens over de verkoper. De eigen gegevens zijn onder meer naam, adres, fiscaal identificatienummer, handelsnaam of -namen van het platform en het webadres van het platform. De te verstrekken gegevens over de verkoper zijn er wel wat meer. Denk onder andere aan:

  • Voor- en achternaam of wettelijke benaming van de verkoper
  • Het hoofdadres van de verkoper
  • Het BTW-identificatienummer van de verkoper
  • De identificatiecode van de financiële rekening van de verkoper
  • Het fiscale identificatienummer van de verkoper (BSN, RSIN) met vermelding van de lidstaat waar dit nummer is afgegeven
  • Het bedrijfsregistratienummer van de verkoper 
  • Het bestaan van elke vaste inrichting waar de verkoper relevante activiteiten verricht in de Unie
  • De totale tegenprestatie die is betaald of gecrediteerd per kwartaal
  • Het aantal relevante activiteiten waarvoor is betaald of gecrediteerd
  • Alle honoraria, commissielonen of belastingen die de ondernemer als rapporterende platformexploitant heeft ingehouden of geheven

De ondernemer moet de verzamelde gegevens ook sturen aan de verkopers. Zo kunnen zij controleren of de gegevens die hij rapporteert kloppen. Meer over de informatieverplichting is te vinden op de site van de Belastingdienst.