Wat kan ik doen tegen een boete van de Belastingdienst?

15 januari 2021

De Belastingdienst heeft mij een boete opgelegd omdat ik mijn aangifte te laat heb ingediend. Ik ben het niet eens met de boete, wat kan ik voor actie ondernemen?

Als de inspecteur besluit aan u de boete op te leggen en u het daarmee dus niet eens bent kunt u tegen deze boete in bezwaar gaan. De bewijslast voor het opleggen van boetes ligt in eerste instantie altijd bij de inspecteur. Hij moet de boete kunnen onderbouwen. Uw bezwaar kan zorgen voor een matiging van de boete of leiden tot een vernietiging ervan.

Afwezigheid van alle schuld

Het kan natuurlijk zo zijn dat u niets kon doen aan het feit dat u bijvoorbeeld niet of niet op tijd aangifte heeft gedaan.. Dan spreekt men van afwezigheid van alle schuld (avas) en moet de fiscus de al opgelegde boete vernietigen. BIj iemand die plotseling in het ziekenhuis terechtkomt en ‘vergeet’ zijn aangifte in te dienen vindt de rechter dat er avas is. En ook bij een nalatige adviseur waarbij belastingplichtige geprobeerd heeft nog zoveel mogelijk te herstellen kunt u een beroep op avas doen.

Pleitbaar standpunt

Is er sprake van een pleitbaar standpunt, dan mag de inspecteur ook geen boete opleggen. Als hij dit al wel geeft gedaan moet deze worden vernietigd. Er is sprake van een pleitbaar standpunt als op grond van de heersende leer en huidige stand van de jurisprudentie verdedigbaar is dat u juist heeft gehandeld.

Verzachtende omstandigheden

Er zijn daarnaast twee soorten omstandigheden die kunnen zorgen voor een matiging van de boete. Zo kan er allereerst sprake zijn van een wanverhouding tussen de ernst van het feit en de opgelegde boete. Dit is bijvoorbeeld het geval als de boete bijvoorbeeld een veelvoud van de naheffingsaanslag bedraagt. Ten tweede kunnen er verzachtende omstandigheden zijn die kunnen zorgen voor matiging. Als bijvoorbeeld de financiële omstandigheden van de onderneming slecht zijn waardoor de aangifte VPB wat langer is blijven liggen, kan dit als een verzachtende omstandigheid worden gezien. Ook het feit dat u actief meewerkt aan verbeteringen om toekomstige boeten te voorkomen kan verzachtend zijn.Meer informatie over de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in de toolbox Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure.