Recordbedrag opgehaald via crowdfunding

Op het gebied van crowdfunding is een belangrijke mijlpaal bereikt: in het eerste kwartaal van 2021 is € 112 miljoen gefinancierd, een recordbedrag. Tot nu toe werd in één kwartaal nog nooit zoveel geld verzameld via crowdfunding.

13 april 2021 | Door redactie

De explosieve groei van crowdfunding is mede het gevolg van een ‘post-coronazomer’. Consumenten hebben na de coronacrisis veel spaargeld om te besteden. Zij kunnen ondernemers met nieuwe ideeën direct financieren via crowdfunding (tool). De coronasteunmaatregelen van de rijksoverheid zijn bovendien eindig. Crowdfunding kan dit jaar een belangrijke rol vervullen om het gat dat dan ontstaat op te vangen en de mkb-ondernemer financieel te ondersteunen.

Open Europese markt

De groei van crowdfunding is ook het gevolg van een open Europese markt. Door de inwerkingtreding van een EU-verordening – de Verordening betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven – moeten crowdfundingpartijen in Nederland beschikken over een vergunning om hun crowdfundingdienstverlening te kunnen blijven voortzetten.

Een half miljard

Wie over een vergunning van Autoriteit Financiële Markten (AFM) beschikt, kan zijn diensten ook naar de EU uitbreiden. Crowdfundingpartijen uit de EU kunnen op hun beurt ook de Nederlandse markt betreden. De verwachting van Crowdfundmarkt is dan ook dat dit jaar een aantal grote Europese spelers de Nederlandse markt zullen betreden.

Beleggers beter beschermd

Met een vergunning waarborgt de AFM dat de crowdfundingdienstverlener en de projecteigenaar beschikken over de juiste kennis en dat zij betrouwbaar en transparant zijn. Ook zorgt de verordening ervoor dat beleggers beter worden beschermd. Crowdfundingplatforms worden verplicht om beleggers duidelijke informatie te verstrekken over de financiële risico’s die zij lopen en kosten.
De verwachting is dat de nationale crowdfundingmarkt dit jaar voor het eerst richting een half miljard gaat.