Eindejaarstips voor de dga: winst in 2022 en middeling

18 november 2022 | Door redactie

Nu 2022 alweer op z’n eind loopt, is het interessant of er in het restant van het jaar nog fiscaal voordeel valt te behalen. Ook voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) en zijn bv zit er mogelijk nog wat in het vat. Bijvoorbeeld door winst in 2022 te laten vallen, als dat kan.

Wat moeten dga’s dit jaar nog aanpakken en wat moet er juist worden doorgeschoven worden naar 2023? De aandachtspunten vindt u op deze speciale pagina met eindejaarstips van Rendement. De tips gaan niet alleen over de dga, maar ook over de auto van de zaak en de BTW-aangifte.

Nog profiteren van laag tarief VPB

Vanaf 2023 verandert er flink wat in de vennootschapsbelasting (VPB). Het lage VPB-tarief stijgt in één klap van 15% naar 19%. Bovendien geldt dit lage tarief nog maar tot een winst van € 200.000, terwijl de grens dit jaar nog op € 395.000 ligt. Het advies ligt dus voor de hand: als het even kan, moet de bv winst zo veel mogelijk in 2022 laten vallen.
Een andere jaarlijks terugkerende vraag voor een dga is: wat is voordeliger als extraatje, dividend of salaris? In de regel is het vanuit fiscaal oogpunt voordeliger om dividend uit te keren. Zeker als u met het salaris in het hoogste tarief van box 1 van de inkomstenbelasting valt. Een uitgebreide beschrijving van de overwegingen, met tabellen, vindt u in deze Vraag & Antwoord.

Middelingsregeling inkomstenbelasting kan voordelig zijn

Voor dga’s kan het ook interessant zijn om de middelingsregeling in de inkomstenbelasting te gebruiken. Met deze regeling worden kort gezegd de inkomens van drie opeenvolgende jaren bij elkaar opgeteld en door drie gedeeld. Vervolgens wordt de inkomstenbelasting opnieuw berekend. Dat kan voordeel opleveren als een kleiner deel van het inkomen in het hoogste tarief valt. Zeker dga’s die eerder hun opgebouwde pensioen in eigen beheer hebben afgekocht kunnen hier hun voordeel mee doen. In het jaar van afkoop is er namelijk een piek in het inkomen. De middelingsregeling verdwijnt overigens met ingang van 2023. De laatste jaren waarover belastingplichtigen kunnen middelen zijn 2022-2024.

Veranderingen in 2023 voor dga

Tot slot een korte vooruitblik, want in 2023 wijzigt er het nodige voor de dga:

  • De wet die ‘excessieve’ leningen (infographic) van dga’s bij hun eigen bv moet aanpakken gaat waarschijnlijk in (de Eerste Kamer moet nog instemmen). Zo als het er nu uitziet zal de Belastingdienst eind 2023 voor het eerst peilen hoe hoog de schulden zijn. Dga’s hebben dus nog wat tijd om hun schuld terug te dringen, om te voorkomen dat die straks deels belast is.
  • De zogeheten doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon verdwijnt vanaf 2023. Dat betekent dat dga’s hun loon voor de loonaangifte op 100% van het salaris van iemand ‘in de meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Nu is dat nog 75%. In het algemeen is het voor dga’s aan te raden om te bezien of de onderbouwing van het gebruikelijk loon nog klopt. Anders kan dat leiden tot correcties van de fiscus.
Nog veel meer tips vindt u op de pagina met eindejaarstips. De tips zijn overzichtelijk ingedeeld in categorieën. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.