Pensioenpotje dga bij overlijden over naar echtgenoot?

6 maart 2018 | Door redactie

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan ervoor kiezen om zijn pensioenpotje om te zetten in een zogeheten oudedagsverplichting. Maar wat gebeurt er met de aanspraak op het geld uit dat potje als de dga overlijdt?

Een groot aantal dga's heeft pensioen in eigen beheer opgebouwd. Maar het kabinet heeft vorig jaar definitief een streep gezet door de opbouw van een pensioenpotje binnen de bv. Daarom moeten dga's nu een keuze maken wat ze met het pensioen in eigen beheer willen gaan doen. Ze kunnen het pensioen bevriezen, fiscaalvriendelijk afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV).

ODV keert pensioen in gelijke delen uit

Voor afkoop moet de dga flink wat middelen in kas hebben, want hij moet dan in één keer afrekenen met de fiscus. Dga's zonder riante buffer zullen daarom waarschijnlijk eerder kiezen voor de ODV. Het idee is dat de ODV vanaf een bepaalde datum het geld in 20 gelijke delen uitkeert.
Mocht de dga eerder overlijden, dan schrijft de wet voor dat de aanspraak overgaat naar de erfgenamen. Degenen die dus recht hebben op de erfenis of een deel daarvan hebben dus ook recht op uitkeringen uit de ODV, zo schrijft staatssecretaris Snel van Financiën in antwoord (pdf) op vragen uit de Tweede Kamer. Als de dga geen testament heeft en eerder overlijdt dan zijn partner, dan gaat de ODV in zijn geheel over naar de partner. Dat is het gevolg van een wettelijk voorgeschreven verdeling, die automatisch in werking treedt, schrijft Snel. De dga hoeft daar dus niets extra’s voor te regelen.

Overdracht pensioen moet fiscaal zuiver zijn

De dga die wel een testament laat opmaken kan uiteraard afwijken van deze wettelijke verdeling. Wel geldt altijd de regel dat de erfgenaam een natuurlijk persoon moet zijn. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft eerder al gewaarschuwd dat de overgang van de ODV fiscaal gezien ‘zuiver’ moet zijn. Anders volgt er een flinke belastingrekening.
De staatssecretaris gaat in zijn brief ook nog in op vragen over de ODV en een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen. Het is namelijk niet zo dat de aanspraak op de ODV door de gemeenschap van goederen na het overlijden van de dga automatisch overgaat naar de partner. De partner krijgt alleen een vordering op de helft van de aanspraak op de ODV in de nalatenschap. Een dga die het anders wil, zal ook hier dus een regeling moeten treffen.