Database SER helpt vrouwen sneller naar top

De Sociaal-Economische Raad (SER) zet zich in voor meer diversiteit in de top van organisaties. Om de doorstroom van vrouwen naar de top te versnellen, heeft de SER nu de website SER Topvrouwen live gezet. De site is niet alleen een handig voor organisaties, maar ook voor de ondernemingsraad (OR).

15 maart 2021 | Door redactie

De site SER Topvrouwen (voorheen topvrouwen.nl) bevat een database met profielen van topvrouwen uit uiteenlopende sectoren met ruime bestuurlijke en praktijkervaring in het bedrijfsleven en de wetenschap. Zij zijn beschikbaar als lid van de raad van commissarissen (RvC), lid van de raad van bestuur (RvB) of lid van de raad van toezicht (RvT). De database vergroot de zichtbaarheid van de vrouwen en moet het daarmee voor vrouwen makkelijker maken om door te stromen naar de (sub-)top van organisaties. De database toont bovendien aan dat er voldoende gekwalificeerde vrouwen beschikbaar zijn. SER Topvrouwen maakt deel uit van het programma Diversiteit en Inclusie van de SER.

Voorwaarden raadpleging database SER Topvrouwen

Vrouwen met relevante werkervaring in het bedrijfsleven of (semi)publieke organisaties in een rol op bestuurs-, directie- of executiveniveau kunnen hun profiel uploaden op de site. Daarmee maken ze zichzelf zichtbaar voor de top-200 bedrijven van Nederland en voor meer dan 4.700 bedrijven die vallen onder de Wet bestuur en toezicht. Bedrijven, organisaties en executive searchbureaus kunnen deze database kosteloos raadplegen onder de volgende voorwaarden:

  • Ze geven vertrouwelijk inzage tot het functieprofiel van de vacature.
  • Ze zeggen toe dat de longlist binnen drie jaar voor 50% uit vrouwen zal bestaan.
  • Ze informeren SER Topvrouwen over het aantal vrouwelijke kandidaten op de longlist en melden de benoeming van de kandidaat in overleg.

Database handig voor OR bij voordracht benoeming RvC

De Tweede Kamer wil meer diversiteit in top en stemde daarom vorig jaar in met het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’. De OR moet daardoor rekening houden met de verplichting dat de RvC voor 30% uit vrouwen bestaat. De OR mag namelijk bij structuurvennootschappen commissarissen voordragen (artikel 2:158/268 BW). Een nieuwe benoeming die niet bijdraagt aan het halen van dat quotum, wordt nietig verklaard. De database is daarom ook een handig hulpmiddel voor de OR bij de voordracht van voor een lid van de raad van commissarissen (RvC). Ook ondernemingsraden die niet meer dan een adviesrecht hebben op een nieuwe bestuurder, commissaris of toezichthouder kunnen hun voordeel met deze lijst doen.