Kabinet wil via OR discriminatie sollicitaties tegengaan

20 juni 2018 | Door redactie

Het kabinet wil discriminatie bij sollicitaties tegengaan door onder andere de OR in te zetten. Dat zal gebeuren door het vergroten van kennis en bewustwording en het ontwikkelen van instrumenten die OR-leden helpen bij het tegengaan van (onbewuste) discriminatie bij sollicitatieprocedures.

Het kabinet heeft een actieplan ontwikkeld om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, blijkt uit een brief (pdf) van staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het plan is gebaseerd op drie pijlers, namelijk:

  • toezicht en handhaving;
  • onderzoek en instrumenten;
  • kennis en bewustwording.

In die laatste twee pijlers is ook aandacht voor de OR. De OR heeft op basis van artikel 28 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de taak om discriminatie tegen te gaan en de inschakeling van minderheden in de organisatie te stimuleren.

OR-leden gaan leren discriminatie te herkennen

Het ontwikkelen van instrumenten voor de OR, werkgevers en personeelsfunctionarissen om vooroordelen bij werving en selectie tegen te gaan, is onderdeel van het actieplan. Ook wil het kabinet diverse activiteiten organiseren voor OR-leden waarin veel aandacht is voor de praktijk, zodat zij leren om discriminatie te herkennen en inspiratie opdoen om de situatie te verbeteren. De OR kan daarna via het initiatiefrecht (tool), dat is vastgelegd in artikel 23 WOR, een voorstel doen aan de bestuurder om discriminatie binnen de organisatie tegen te gaan. De exacte invulling van de activiteiten is nog niet bekend.

Wetsovertreding door discriminatie kan boete opleveren

Inspectie SZW handhaaft strenger op arbeidsmarktdiscriminatie. Als er binnen de eigen organisatie sprake is van discriminatie (in sollicitatieprocedures of andere situaties), kan de OR de bestuurder erop wijzen dat hij de wet overtreedt en dat hij kans loopt een boete. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van Radar dat bijna de helft van de uitzendbureaus ingaat op discriminerende verzoeken van organisaties. De OR in een organisatie die veel met uitzendkrachten werkt, kan overwegen om het sollicitatiebeleid eens te bekijken. 

Bijlagen bij dit bericht

Discriminatie signaleren op de werkvloer
E-learning | VideoCollege 12 minuten